RVS speeltoestellen blijven voorlopig in de opslag

ERMELO - Jarenlang is er gediscussieerd over kunst/ speelobjecten voor de Ermelose winkelstraat. Na de herinrichting van de Stationsstraat zou dat de kers op de taart worden. Het bronzen beertje, dat twee jaar geleden weer een plek kreeg, wordt komende week omringd door drie hinkelbanen. Acht reeds aangeschafte RVS speeltoestellen blijven voorlopig in de opslag omdat er eerst uitgezocht moet worden hoe warm ze worden bij zonnige dagen.

Overigens heeft het Centrummanagement Ermelo ook aangegeven dat acht speeltoestellen problemen zouden veroorzaken bij de organisatie van bijvoorbeeld braderieën. ,,Op zich zou dat geen probleem hoeven zijn omdat de speeltoestellen demontabel zijn en ze er telkens uitgehaald kunnen worden," vertelt CME bestuurslid Petra Buurstra. ,,Ik begreep achteraf ook dat de gemeente vond dat het straatbeeld heel onrustig zou worden." Hinkeltegels zouden daarom de eenvoudigste oplossing zijn. ,,Ook kunnen een aantal kunstobjecten dienstdoen als speelobject," meldt moniek Winters namens de gemeente Ermelo. Het beertje is hiervan een voorbeeld. 

Brandende zon

,,De aangeschafte speeltoestellen hebben nog geen definitieve plek gekregen omdat wij hiervoor de locatie van kunst en speelobjecten integraal willen bekijken en afstemmen met belanghebbenden," aldus het antwoord van de gemeente Ermelo. Winkeliers zijn van mening dat je eerst kijkt wat er past op een bepaalde locatie voordat je overgaat tot de aanschaf hiervan. Wie kiest voor RVS weet dat dit gloeiend heet wordt in de brandende zon. De ambtenaren moeten nu uitzoeken of dit consequenties heeft voor wat betreft de locatie van plaatsing.

Locaties


Het Pauwenplein zou volgens de gemeente een eventuele mogelijke locatie kunnen zijn. ,,Wij hebben onderzoek gedaan of dit haalbaar is. Mocht dit in de nabijheid van de bronzen Pauw zijn, dan zou dit object ook gezien kunnen worden als speelobject, met alle bijbehorende regelgeving. Wanneer dat concreet wordt, zal er eerst met belanghebbenden worden gesproken." De bronzen Beer blijft staan waar die staat. Ernaast komen hinkeltegels. De bestrating hoeft er niet uit want het wordt erop geplakt. Voor de andere twee locaties zijn, in overleg met het Centrummanagement Ermelo, gekozen voor de straat ter hoogte van Jamin en ter hoogte van het Grieks restaurant. En de speeltoestellen? ,,Die worden binnen of buiten het centrum geplaatst," zo meldt de gemeente. 

speeltoestellen zullen geplaatst worden binnen of buiten het centrum.