Minimaregelingen meer onder de aandacht

ERMELO - Mensen met een laag inkomen of schulden komen soms moeilijk rond. Je kunt moeite hebben met het betalen van noodzakelijke kosten of verzekeringen, en er blijft geen geld over voor hobby’s of sport. De gemeente Ermelo heeft verschillende regelingen voor wie financiële hulp nodig heeft. Voor ouders met kinderen is er bijvoorbeeld het ‘kindpakket’. Dat is een financiële tegemoetkoming om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.

Om de minimaregelingen en het kindpakket meer onder de aandacht te brengen, verspreidt de gemeente informatieve flyers en posters. In de flyers staan alle regelingen voor mensen met een laag inkomen. Huisartspraktijken, sportverenigingen, kerken en hulpverleningsorganisaties ontvangen het materiaal van de gemeente. Op deze manier wil men meer mensen met een laag inkomen bereiken. Meer weten over de mogelijkheden bij een laag inkomen? Kijk voor een overzicht van alle regelingen en voor het aanvragen ervan op www.ermelo.nl/minimaregelingen of op www.kindpakket.nl. Geen computer bij de hand? Kom dan langs op het gemeentehuis of bel (0341) 56 73 21. De ambtenaren zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.