135.000 euro voor kerken en goede doelen

ERMELO – De opbrengst van de 52ste Boeldag en de opbrengst van De Kringloopwinkel heeft dit jaar, gezamenlijk ongeveer 135.000 euro opgebracht. Dit bedrag is nagenoeg gelijk als vorig jaar.

Hoewel de Boeldag afgelopen zaterdag druk werd bezocht, heeft met name de traditionele veiling minder opgebracht dan vorig jaar. ,,Het was maar liefst 32% lager. Waarschijnlijk zat het juiste publiek niet in de zaal om op de kavels te bieden,’’ vertelt Dick Hoogenboom van de organisatie. ,,Ik denk dat het ook komt doordat er nagenoeg geen interesse meer is in mooie oude spullen. Voor mooie antieke meubels krijg je bijvoorbeeld helemaal niets meer.’’ Gelukkig waren er zaterdag op het kerkplein wel uitschieters, bijvoorbeeld boeken, meubels en de LP’s gingen grif van de hand. Hoogenboom: ,,Per saldo heffen de minnen en de plussen elkaar nagenoeg op.’’

Ondenkbaar

Om de mindere opbrengst van de veiling op de afwezigheid van burgemeester André Baars te gooien, is ook niet juist. Invalveilingmeester Peter Verbaan deed z’n best en daar lag het volgens de organisatie dan ook niet aan. Bert Willering geeft aan dat het een trend is die zich al enkele jaren inzet. ,,Dit kan verschillende oorzaken hebben: mooie oude dingen spreken mensen minder aan. De locatie is ook niet echt gezellig te noemen, dus om daar een paar uur te gaanzitten terwijl het buiten lekker weer is en de kramen nog open zijn, is misschien teveel gevraagd. Het gevoel om het goede doel te steunen, is ook verdwenen en zo zijn er vast wel meer dingen te verzinnen.’’ Toch werden er op enkele kavels ook wel goed geboden.Willering: ,, De bronzen sculpturen Cyrille en Methode (zie foto) heeft het meest opgebracht nl € 200,00. Maar er was bijvoorbeeld een prachtig zilveren pillendoosje uit 1872 waar niet eens op geboden werd! Dit was een aantal jaren geleden ondenkbaar.’’

Verdeling

De opbrengst zal worden verdeeld onder de meewerkende kerken: Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk, Rooms Katholieke Parochie, Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Daarnaast wordt er ook geschonken aan enkele goede doelen die door vrijwilligers zijn aangedragen: Voedselbank Ermelo – Harderwijk, Hospice Ghana, Project Oeganda Jeugd Geref. Kerk PKN, Project Stichting Help Straatkinderen in Roemenië, Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp (Kroatische kinderen), Ned. Patiënten Vereniging, afd. Ermelo, Zorgcentrum In de Luwte, Stichting De Parasol, Stichting Karamba, Woord en daad, afd. Ermelo en het Campagneteam Huntington Ermelo.