Uitnodiging per briefkaart

ERMELO - Vandaag valt er bij ongeveer 9000 Ermelose huishoudens een briefkaart op de mat, waarin ze worden opgeroepen mee te praten over het 'groen' in de wijk. De gemeenteraad wil de mening van de Ermelose inwoners in hun politieke beslissing.

De gemeenteraad wil niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar zijn in de samenleving. Op verschillende plekken en op verschillende manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in gesprek met inwoners. Zo komt men te weten welke onderwerpen Ermeloërs belangrijk vinden. Dat kan van alles zijn, van klein tot groot, van klacht tot idee en van alle politieke kleuren. Hierbij is ruimte voor nieuwe ideeen van en samenwerking met inwoners. De gemeenteraad bekijkt daarna welke onderwerpen ze in welke volgorde aanpakken. Voor het eerste onderwerp heeft de gemeenteraad gekozen voor het onderwerp groen in de eigen leefomgeving.

Besluitvorming

Het thema groen is hiermee het eerste onderwerp waarbij de gemeenteraad de mening van de inwoners betrekt bij de besluitvorming. De raad zal binnenkort nog een paar keer bij de inwoners terug komen om hen bij de besluitvorming te betrekken. Daarom is het nu ook mogelijk dat burgers zelf onderwerpen aandragen waarmee de raad aan het werk moet. Dit horen de raadsleden graag. ,,We kennen een langer verleden om burgers bij de besluitvorming te betrekken," vertelt raadslid Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). ,,Dit is indertijd gebeurd bij de Klimaatvisie, centrumvisie, GVVP, structuurvisie Horst Telgt en de Groenvisie." Vaak was het geïnnitieerd door het college of het college samen met de raad. Nu wil de raad dit gebruiken in hun volksvertegenwoordigende rol. Het staat de verschillende fracties overigens vrij om daarnaast zelf activiteiten te doen om de mening van de burgers te horen. Het verschil is echter dat de uitkomsten van deze consultatie betrokken worden bij de besluitvorming.

Volwaardig

Dit is een eerste stap richting een volwaardige maatschappelijk raadsprogramma. De raad moet zelf goed kijken naar de onderwerpen die ze verder wil behandelen. ,,Samen bespreken we welke richting we op willen en hoe we dat kunnen bereiken," zo melden de raadsleden. Ze gaan het gesprek aan, op straat én digitaal. ,,De ervaring die we opdoen met het eerste onderwerp nemen we mee bij de volgende. Zo gaat het steeds beter en wordt Ermelo steeds mooier!" Op iedere locatie staan twee raadsleden die graag jouw mening horen. Wil je weten waar ze precies staan? Kijk op www.ermelo.nl/jaikdenkmee