Start van Wijk van de Toekomst

ERMELO – Vanmiddag werd de voorbeeldwoning in de Wijk van de Toekomst (Ermelo West) door wethouder Leo van der Velden en Moniek van Balen, directeur-bestuurder van Woningstichting Uwoon geopend. 

,,We kunnen er van alles van vinden, of het nu nuttig is of nodig, maar het is de realiteit waarin we ons bevinden en de tijd waarin we leven. Pak de handschoen op en zorg voor een duurzame wijk voor u en uw nageslacht.’’ Dat zei wethouder duurzaamheid Leo van der Velden vanmiddag bij de opening van de voorbeeldwoning aan de Kievitstraat 71. Deze woning is afgelopen weken energieneutraal gemaakt en dient als voorbeeld voor de andere woningen in de wijk. ,,Het is een markering van wat de Wijk van de Toekomst moet worden,’’ noemde Van der Velden dit project. ,,Het is de eerste woning van Uwoon die volledig van het gas af is en die volledig draait op zonne-energie. Blij dat we dit als gemeente mogen doen met de grootste woningbezitter in Ermelo.’’ De wethouder gaf aan dat de fase van praten gelukkig voorbij is en dat het nu overgaat naar het doen. ,,En dat gaan we vandaag vieren. Het is belangrijk dit concept uit te rollen; huis voor huis, straat voor straat en wijk voor wijk en ik hoop dat iedereen dit verder uit zal dragen. Laten we zo met elkaar de doelstelling proberen te halen.’’

Uitdaging

Directeur-bestuurder Moniek van Balen van Uwoon gaf aan dat haar woningstichting voor een belangrijke opgave stond, namelijk het verduurzamen van alle woningen. ,,Maar het is ook een grote opgave, immers landelijk moet in 2050 alle woningen energieneutraal zijn. Echter de gemeente Ermelo heeft een ambitieuze doelstelling, die willen dit twintig jaar eerder al bereikt hebben. Dat is op z’n minst een flinke uitdaging te noemen.’’ De woning wordt verwarmd door infraroodverwarming en zonnepanelen en daarnaast is er een warmtepomp gerealiseerd. ,,En daarmee is dit de eerste bestaande woning die in Ermelo van het gas af is,’’ gaf Van Balen trots aan. ,,We kijken niet alleen naar het energiegebruik, maar ook naar het financiële plaatje en vooral het comfort. We hebben nog geen ervaring met infrarood, dus gaan we dit deze winter ervaren hoe het is.’’ Ze noemt het een proef om het zo de kans te geven zich te bewijzen. De woningen van Uwoon zijn in de basis energielabel C, maar het plan is om vanaf nu alle woningen om te zetten naar energielabel A. Daarvoor tekende Van Balen vanmiddag ook het contract met directeur Roel Mateboer van Mateboer Groep uit Kampen die alle woningen gaat aanpassen.

Duur

Ruud Koornstra, de nationale energiecommissaris van de Dienst Landelijke Energie Transitie is de bedenker van dit concept en was uiteraard vanmiddag aanwezig. Energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. ,,Mensen denken bij duurzaamheid vaak alleen maar aan duur, maar dat is niet zo. Het zeker niet duurder en we werken er aan om het zelfs goedkoper te laten zijn. Maar het hele verhaal over energieneutraal wonen scheelt zeker al snel in de portemonnee.’’ Het is de bedoeling dat komende tijd huurders van Uwoon en ook andere inwoners van Ermelo de mogelijkheid krijgen om een kijkje te nemen in de proefwoning in de Wijk van de Toekomst.