Talrijke Ermelose evenementen hebben aantrekkingskracht

ERMELO - Een aantal inwoners van Ermelo ervaren overlast van de (muzikale) evenementen in Ermelo. Toch realiseren veel Ermeloërs zich ook dat juist de talrijke evenementen zorgen voor aantrekkingskracht en dat ze nodig zijn voor de leefbaarheid van het dorp.

Volgende week woensdag vergadert de politiek over het evenementenbeleid. Uitgangspunt van het beleid is dat de organisator van een evenement geluidsoverlast voorkomt dan wel zo veel mogelijk beperkt. Een aantal bewoners in het centrum maakt zich nu zorgen over geluidsoverlast. Het beleid, dat dateert uit 2012, gaat uit van een dB(A) norm van 95. Een nieuw evenementenbeleid zal nadrukkelijk aandacht besteden aan een nieuwe geluidsnorm.

Gedreun

Ermelo van Nu heeft een korte enquête gehouden onder lezers. Hieruit komt naar voren dat mensen vooral enthousiast zijn over de diverse Ermelose evenementen. Wel wordt meermalen aangegeven dat het gedreun (bastonen) van muziek leidt tot overlast. Het laagfrequente deel van het muziekgeluid zorgt over het algemeen voor de meeste overlast bij omwonenden omdat het laagfrequent gebruik verder draagt en gemakkelijker door muren en ramen dringt. Sommige bewoners zien het aantal muziekevenementen liefst verminderd. Dit staat echter haaks op de mening van 80% van de geënquêteerden die juist genieten van de muziekfeesten.

Zomeravondbraderie

Bijna alle deelnemers aan de enquête bezochten de Zomeravondbraderieën. Ook het Bierfeest aan de Putterweg scoorde hoog in populariteit. Eén geënquêteerde meldde dat door alle evenementen juist de ziel uit het dorp is gehaald. Toch is 87% blij met de diversiteit van evenementen. Tweederde ervaart geen overlast. ,,We horen ook het gebrul van de trekkers op Strand Nulde en je kunt je ook storen aan de trein die door het dorp rijdt.” Een aantal vindt het prima als de decibellen worden bijgesteld, maar dat mag niet ten koste gaan van de evenementen. Overigens wordt er nog een storende factor genoemd als het om evenementen gaat, namelijk het plastic afval. Hoewel men over het algemeen te spreken is over het opruimen na evenementen is men van mening dat de horeca niet altijd adequaat handelt.

Essentieel

Als feestlocatie zien de geënquêteerden het liefst feesten op ’t Weitje en het Raadhuisplein. ,,Maar misschien zou er ook prima een markt kunnen worden georganiseerd op de parkeerplaats bij sportcomplex Calluna of bij het Kerkelijk Centrum,” melden twee personen. Ook locaties als Staverden of Strand Horst worden hierbij genoemd. De resultaten van de enquête laten zien dat evenementen vooral zorgen voor een positieve bijdrage. Wel is het sterk geconcentreerd in de zomermaanden en die frequentie in korte tijd zorgt bij sommigen (vooral bewoners van het centrum) voor irritatie. Veel ondernemers zijn echter van mening dat het essentieel is voor de in stand houding van het centrum. ,,Evenementen zorgen voor mooie promotie van het dorp!” Op de vraag wat typisch Ermelo’s is: 1. de Zomeravondbraderie, 2. het Bierfeest, 3. EatNBeat en het Oogstfeest.