Veel waarnemingen wolf op Veluwe

ERMELO/ REGIO - Begin dit jaar werd al een wolf gezien aan de Zeeweg in Ermelo, in juni door hardlopers op de Ermelosche Heide. Nadat deze zomer ook wolvenkeutels op de Veluwe werden gevonden, hebben vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer camera’s op de Veluwe geplaatst. Al snel was het raak en werd op 15 september een video gemaakt van een wolf. Deze beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf rondloopt op de Veluwe. 

,,Wolven die op zoek zijn naar een nieuw leefgebied zijn moeilijk te monitoren; ze leggen lange afstanden af en laten weinig sporen achter," zo meldt het Wolvenmeldpunt. De wolf markeert zijn leefgebied door keutels vol in het zicht op zandpaden te leggen. Met behulp van zichtwaarnemingen, sporenonderzoek en cameravallen brengen vrijwilligers en onderzoekers zo goed mogelijk in kaart waar wolven aanwezig zijn. Wolven in Nederland heeft afgelopen maanden veel waarnemingen ontvangen van een wolf op de Noord-Veluwe. Dusdanig veel dat men, samen met de Provincie Gelderland, contacten hebben geïntensiveerd met alle terreinbeheerders.

Het monitoren van de aanwezigheid van een wolf is belangrijk, omdat als een wolf minimaal zes maanden in een gebied leeft, officieel gesproken wordt van een territorium. In dat geval schakelen de provincies door naar fase 2 van het wolvendraaiboek. De provincies werken dit onderdeel van het wolvendraaiboek momenteel verder uit. Provinciale Staten van Gelderland zien ook het belang van monitoring van de wolf. Bij bespreking van het Gelderse faunabeleid op 26 september 2018 is de motie 'Actieve monitoring wolven' aangenomen. Daarmee wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om bij het opstellen van het nieuwe wolvenplan in te zetten op actieve monitoring. 

Wolvin

Op de Veluwe werden afgelopen zomer meerdere keren wolvenkeutels aangetroffen. Met behulp van DNA-onderzoek is vastgesteld dat het om een wolvin gaat die afkomstig is uit een roedel nabij Babben (Brandenburg, Duitsland). Dit dier heeft in mei en juni in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel rondgelopen. De wolf die op 15 september is gefilmd zou dezelfde wolvin kunnen zijn. Afgelopen zomer berichtte Wageningen Environmental Research (WEnR) dat via genetisch onderzoek is vastgesteld dat in het eerste halfjaar van 2018 minimaal acht verschillende wolven in Nederland aanwezig waren.