Fade-out Muziekschool financieel staartje?

ERMELO/ REGIO - De gemeente Ermelo moet, als het aan de curator ligt, nogmaals diep in de buidel tasten voor de failliete Muziekschool Noordwest Veluwe. De deelnemende gemeenten worden aansprakelijk gesteld voor een bedrag van 243.000 euro. ,,De gemeenten zijn het niet eens met deze vordering en zij bereiden in samenwerking met een advocaat een reactie op de dagvaarding voor,” legt Moniek Winters uit namens de gemeente Ermelo. Die reactie wordt toegezonden aan de rechtbank. 

De Muziekschool Noordwest-Veluwe maakte tot 1 januari 2012 deel uit van een gemeenschappelijke regeling, een vorm van samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nijkerk, Nunspeet en Putten. Daarna werd de muziekschool verzelfstandigd en was het instituur risicodrager voor sociale zekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld bij ontslag van personeel als gevolg van een reorganisatie. ,,Wel hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst met deze Muziekschool afgesloten. Daarin verklaarden zij - na de verzelfstandiging - garant te staan voor de kosten in geval van onvrijwillig ontslag van personeel,” aldus Winters. Op die manier zou het voortbestaan van de Muziekschool niet in gevaar komen als er bijvoorbeeld teruglopende leerlingaantallen zouden zijn.

Onderzoek

Op 30 oktober 2013 is de Muziekschool toch door de rechter failliet verklaard. De curator heeft de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Winters: ,,De gemeenten zien in ieder geval dat, voorafgaand aan het faillissement, omvangrijke uitgaven zijn gedaan waarvoor geen dekking bestond.” De curator heeft vanaf het begin van het onderzoek aangegeven de gemeenten te dagvaarden om een betaling op grond van de garantieovereenkomst af te dwingen. Deze dagvaarding heeft uiteindelijk dus bijna vijf jaar op zich laten wachten. Nu wordt er een bedrag van 243.000 euro gevraagd. ,,De gemeenten zijn het niet eens met die vordering. Die garantieovereenkomst was bedoeld om een situatie van faillissement juist te voorkomen," meldt Winters. ,,Het bestuur van e Muziekschool kon vóór het faillissement immers bij de gemeenten terecht voor eventuele ontslagkosten. In plaats daarvan zijn kosten gemaakt waarvoor geen dekking bestond.” Volgens haar kan het doel van de garantieovereenkomst, nu sprake is van een faillissement, niet meer verwezenlijkt worden. ,,Bovendien zal een betaling van het geclaimde bedrag (gemeenschapsgeld red.) nu niet meer bij het personeel terechtkomen, maar in de failliete boedel van de Muziekschool verdwijnen. En de wet bepaalt dat bepaalde partijen voorrang hebben op betalingen uit de boedel, zoals de curator voor de onkosten die hij maakt, de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de bank.”