Ermelo krijgt weiland vol zonnepanelen

ERMELO - Ondernemer Albert van Diest wil graag achter de Aalbertshoeve een stuk grond volzetten met zonnepanelen. Hij zal, als de raad akkoord geeft, het eerste zonneveld in Ermelo realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft Van Diest groen licht gegeven. Het zonneveld van 3,3 hectare gaat voor circa 700 huishoudens duurzame energie opwekken. In 2030 wil de gemeente Ermelo energieneutraal zijn. Het streven is om dan alleen nog duurzame energie te gebruiken die in de gemeente Ermelo is opgewekt. Vanzelfsprekende mogelijkheden zijn energie uit wind, zon, bodem en biomassa. ,,Met alleen het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven redden we het niet,” legt wethouder Leo van der Velden uit.

Grasland

Van Diest heeft de hectares momenteel in gebruik als grasland. Er is goed gekeken naar passende landschappelijke inpassing. ,,Dergelijke initiatieven zijn nodig om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken zijn grootschalige manieren van energie opwekken nodig,” aldus de wethouder. De gemeenteraad heeft in 2017 aangegeven groen licht te geven om dergelijke duurzame projecten en plannen te versnellen en te ondersteunen. ,,Dit zonneveldproject van De Aalbertshoeve is hiervan een mooi eerste voorbeeld.”