Fastfoodketen mag zich niet vestigen op Horsterweg 1


ERMELO - Op woensdag 7 november heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het door de gemeente Ermelo ingestelde hoger beroep over de vestiging van New York Pizza in Ermelo. De Afdeling heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de vergunning terecht is geweigerd.

Bijna twee jaar geleden weigerde de gemeente Ermelo een omgevingsvergunning om op de Horsterweg 1 gevelreclame en een zij-uitgang te maken om er een filiaal van New York Pizza te openen. Het college was van oordeel dat door het vestigen van New York Pizza er sprake was van horeca terwijl dat op die locatie niet was toegestaan. Daar was namelijk alleen detailhandel toelaatbaar. Hierbij is van belang dat in het bestemmingsplan, 4 categorieën van horeca zijn opgenomen. Op deze manier heeft de gemeenteraad van Ermelo onderscheid willen maken tussen de 'harde' horeca en horeca dat meer lijkt op detailhandel.

Onjuist

De fastfoodketen ging hierop in beroep en de rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van horeca 2.4, een specifieke vorm van horeca waarop het college haar besluitvorming had gestoeld. Het college werd opgedragen opnieuw naar de zaak te kijken. Omdat het de gemeente van oordeel was dat de rechtbank een onjuist oordeel had geveld, heeft zij hoger beroep ingesteld. In de tussentijd is een nieuw besluit genomen (dat moest op basis van de uitspraak van de rechtbank) en is de vergunning weer geweigerd omdat het college van oordeel is dat er nog steeds sprake is van horeca, in dit geval horeca 2.1. Dit is een vorm van horeca die dichter aansluit bij detailhandel, maar daar wel wezenlijk van verschilt o.a. vanwege de ruimtelijke uitstraling, overlast en hinder.

Oordeel

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komt tot het oordeel dat de uitspraak van de rechtbank niet in stand kan blijven en dat de gemeente terecht beroep heeft ingesteld tegen deze uitspraak. Vervolgens beoordeelt de Afdeling of de weigering van de vergunning vanwege horeca 2.1 terecht is. De Afdeling komt tot de conclusie dat de beoogde vestiging van New York Pizza vergelijkbaar is met de in horecacategorie 2.1 genoemde voorbeelden zoals een cafetaria, snackbar of shoarmazaak. De beoogde vestiging is een vorm van horeca en om die reden moet dat worden aangemerkt als horeca 2.1. Het college had dat op juiste wijze vastgesteld. Omdat horeca ter plaatse niet is toegestaan is horeca 2.1 dat ook niet. De vergunning is terecht geweigerd. Dat betekent dat New York Pizza niet op de door hun gewenste locatie zich mag vestigen.