Woningcorporatie wil gemiddeld label B

ERMELO - Woningcorporatie Uwoon wil in 2021 haar woningbestand gemiddeld op energielabel B hebben. Maar hoever gaan huurders daarin mee? Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst van huurdersvereniging De Groene Draad waarbij vestigingsmanager Iris Uittien de ambities uitlegde.

Voor Uwoon is het belangrijkst om eerst de isolatie van de ‘schil’ aan te pakken, daarna toepassingen van duurzame energie te stimuleren en als laatste stap het gebruik van brandstoffen duurzaam toe te passen. ,,Een toepassing volgens de drie stappen van de Trias Energetica,” aldus Uittien.

Stand van zaken

Hoe staat Uwoon er op dit moment voor? De woningcorporatie heeft een kleine 2.600 huurwoningen in Ermelo en is daarmee de grootste woningbezitter. Bijna 40% daarvan heeft label C, 12% label D, 2% label E en nog eens 2% label F. Sommige woningen worden momenteel extreem aangepakt, bijvoorbeeld de acht woningen aan de Kozakkenkamp en de Hamburgerweg aangepakt. Voor het eind van deze maand moeten het nul-op-de-meter woningen zijn. De woningcorporatie is hiermee aan het experimenteren en wil kijken welke maatregelen goede effecten geven. Geleidelijk kunnen dan ook andere woningen aangepast worden. In 2021 moeten alle huurwoningen van Uwoon dus een gemiddeld energielabel B hebben.
Het is de bedoeling dat de acht nul-op-de-meterwoningen in Ermelo net zoveel energie gaan opwekken, als nodig is voor de verwarming van het huis en de energiebehoefte van het huishouden. De woningen krijgen zowel vloer-, dak- als gevelisolatie. Daarnaast krijgen de huizen zonnepanelen, een op duurzaamheid gericht ventilatiesysteem en een luchtwarmtepomp.

Zonnepanelen

In het najaar van 2017 kregen huurders de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van hun huurwoning te laten plaatsen. ,,Hiermee willen we huurders een extra mogelijkheid bieden om hun woonlasten te verlagen,” aldus Uittien. Als huurders vóór 1 januari 2019 besluiten deel te nemen, dan neemt Uwoon 30% van de investering voor haar rekening. De resterende 70% betalen huurders via een vaste maandelijkse vergoeding in de servicekosten. Inmiddels zijn er in Ermelo 170 aanvragen van huurders goedgekeurd. Volgens de manager levert tien zonnepanelen de gebruikers gemiddeld zo’n dertig euro per maand op. ,,We berekenen daar vijftien euro extra door in servicekosten.”

Tevreden

Over het algemeen zijn huurders tevreden over hetgeen Uwoon op dit gebied doet. Sommige huurders balen van het feit dat de woningcorporatie niks doet aan de ‘afgeschreven woningen’. Er zijn namelijk woningen waar de komende tien jaar niet wordt geïnvesteerd op duurzaamheid, gewoon omdat de woningen dat niet waard zijn. ,,Weggegooid geld,’ zegt Uittien. ,,Maar wij hebben al jaren torenhoge energierekeningen,” zeggen bewoners. Uwoon maakt prestatieafspraken met de gemeente Ermelo. ,,Uwoon is als grote woningbezitter een belangrijke partner,” zegt wethouder Leo van der Velden. ,,We zijn blij met de stappen die Uwoon maakt. De plannen van de gemeente Ermelo zijn nog ambitieuser. We blijven dan ook graag met elkaar in gesprek.”