Volgende week klimaattop in Polen

ERMELO – Op zaterdag 1 december luiden er om 11.58 uur door heel Nederland kerkklokken om aandacht te vragen voor het klimaat. Ook de Westerkerk en Immanuëlkerk zullen haar klokken twee minuten luiden.

De actie, aan de vooravond van de internationale klimaattop in Polen, komt van Greenpeace. Zij vragen hiermee, samen met het landelijk netwerk van groene kerken en Kerk in Actie, aandacht voor duurzaamheid. Het is namelijk twee voor twaalf als het op het klimaat aankomt. ,,Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat wij de noodklok letterlijk luiden,’’ vertelt scriba Aart Verspuij. ,,Normaal gesproken luidenwe de klok alleen voorafgaand aan de reguliere kerkdiensten. Ik weet eerlijk gezegd niet of de Westerkerk de enige kerk in Ermelo is die meedoet. Er is geen afstemming over geweest. Dat was natuurlijk wel beter geweest, maar daar ontbrak de tijd voor. Ik hoopdat er meer kerken meedoen. Als we de enige zijn, zet het niet echt zoden aan de dijk. Als alle klokken luiden, dan gaan mensen zich pas afvragen wat er aan de hand is. Maar ook als we de enige kerk in Ermelo zijn, luiden we. Want we vinden het belangrijk.Tenslotte hebben we ook als kerk een verantwoordelijkheid voor het klimaat (het rentmeesterschap over de aarde).’’ Overigens doet ook de Immanuëlkerk mee aan de noodklokactie.

Actie

Het verzoek om mee te doen aan deze actie kwam via de Classis Veluwe. Verspuij: ,,Het verzoek is in de kerkenraad besproken, en de uitkomst daarvan was dat we hier van harte aan mee willen werken. De diakendie in de themagroep Aarde zit (er zijn een aantal themagroepen waar diakenen uit alle wijken in zitten), adviseerde om hieraan mee te doen. Ook de kerkenraad staat unaniem achter dit verzoek.’’ De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en de oogsten mislukken.Als er niets verandert, zal klimaatverandering een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven, aldus Greenpeace. Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog worden voorkomen, maar het is de hoogste tijd om in actie te komen. Daarom vragen Greenpeaceom daadkracht tijdens de internationale klimaatconferentie in Polen. Dit is het moment voor Nederland om het tij te keren en vaart te maken met de omslag naar een duurzame samenleving. ‘Daarom luiden we de noodklok voor het klimaat’.