Ecologische verbindingszone van Veluwe naar Flevoland

ERMELO – De ondernemers op Strand Horst willen het liefst zo snel mogelijk hun toekomstplannen uitvoeren en ook het college wil het sein op groen kunnen geven voor het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst dat de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie, recreatieve voorzieningen, hotel en evenementenhal mogelijk zal maken. Tijdens de informatieavond afgelopen donderdag kwam er weinig weerstand. De plannen liggen nu zes weken opnieuw ter inzage.

Strand Horst is onderdeel van het recreatieproject dat eind jaren '60, bij de aanleg van de A28, is gerealiseerd. In een vrij smalle strook tussen de snelweg en het Veluwerandmeer werden zowel bij Nulde als bij Horst verschillende stranden aangelegd. Bij de stranden kwamen parkeergelegenheden en toiletgebouwen zodat de grote stroom bezoekers op een verantwoorde wijze kon worden ontvangen. Met de komst van een hotel en jachthaven bij Strand Nulde en een jachthaven bij Strand Horst kwamen er belangrijke accenten in het gebied en werden kansen voor ondernemers interessanter. De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over uitbreiding. De procedure rondom het vaststellen van het bestemmingsplan liep echter keer op keer vertraging op. Vanwege de ingediende zienswijzen, eind vorig jaar, waren aanvullende onderzoeken nodig naar de milieu- en natuureffecten. Hiervoor is in juli eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Vervolgens is er een passende beoordeling en een plan-MER uitgevoerd.

Evenementenhal

Na een lange periode van oponthoud hoopt de gemeente Ermelo nu samen met de initiatiefnemers weer voortvarend aan de slag te kunnen. Met de nieuwe ontwikkelingen wordt het recreatiegebied aantrekkelijker en kunnen er gedurende het gehele jaar activiteiten aangeboden worden. Ook voor strandgasten blijft het gebied interessant en ontstaat er een gevarieerder aanbod. Wethouder Hans de Haan is optimistisch. Over de kritik vanuit Zeewolde maakt hij zich geen zorgen. Die kritiek is vooral gericht tegen de bouwhoogte van het hotel, maar ook tegen de evenementenhal die wellicht geluidsoverlast zal veroorzaken. 

Gemeenteraad

Het plan-MER heeft wel gezorgd voor aanpassingen op het zogenaamde 'Groene Kruispunt'. Het plan is een ecologische verbindingszone van de Veluwe naar Flevoland te realiseren. Het gedeelte in Flevoland is gereed. Het Gelderse deel van het Groene Kruispunt moet nog worden gerealiseerd. In het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan was het Groene Kruispunt bestemd als ‘Natuur’. In het nieuwe ontwerp- bestemmingsplan blijft de natuurbestemming gehandhaafd. Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk ter vaststelling voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Als de raad instemt en het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kunnen ondernemers hun plannen gaan uitvoeren.