Schone straten en pleinen

ERMELO - De gemeente Ermelo wil het onderhoud van de openbare ruimte verbeteren. In de zes wijken werkt de buitendienst aan veilige en schone straten, pleinen, parken en speeltuinen. Team Wijkservice werkt op een wijkgerichte manier: elke week gaat men in een andere wijk aan de slag. Zo is elke wijk om de zes weken aan de beurt. De buitendienstmedewerkers zijn dan van maandag tot en met vrijdag in de betreffende wijk aanwezig. Daardoor zijn ze beter zichtbaar in de wijken. Daarnaast zijn de medewerkers van Gresbo wekelijks aanwezig in de wijken Oost, Zuid en West.

De wijkplanning voor de komende periode is als volgt: Wijk Zuid 7 t/m 11 januari, Buitengebied 14 t/m 18 januari, Wijk West 21 t/m 25 januari, Centrum 28 januari t/m 1 februari, Wijk Noord 4 t/m 8 februari, Wijk Oost 11 t/m 15 februari. Wie iets wil melden, bijvoorbeeld over het onderhoud of een nodige reparatie, dan kan men dit doen via www.ermelo.nl/meldpunt of via de app. In geval van spoed kan je buiten kantooruren en in het weekend met de gemeente bellen via (0341) 56 73 21.