Driekwart van mensen heeft geen overlast ervaren

ERMELO - De jaarwisseling is in Ermelo relatief rustig verlopen. Zowel brandweer als politie hebben minder meldingen gehad dan vorig jaar; een dalende trend sinds enkele jaren in Ermelo. De schadepost van vuurwerkvernielingen is vergelijkbaar met vorig jaar. Er zijn vier afvalbakken en tien verkeersborden opgeblazen. Ook zijn er vier speeltoestellen vernield en is er 12m2 asfalt verbrand door vuurtonnen.

De herstelkosten, zoals het er nu uitziet, bedragen ongeveer 7000 euro. ,,Dat is vergelijkbaar met de schade vorig jaar,” weet burgemeester André Baars te vertellen. Dat bedrag kan nog wat oplopen omdat nog niet alle wegen zijn geïnspecteerd. ,,Het vervangen c.q. repareren hiervan zijn kostbare aangelegenheden. Van deze vernielingen wordt ook aangifte gedaan bij politie en als daders bekend zijn zal geprobeerd worden de kosten daar te verhalen.”

Actualiteit

Baars kijkt tevreden terug op een rustige oud en nieuw. Er is in dat opzicht geen reden om een vuurwerkverbod in te stellen. Onderzoek onder de lezers van Ermelo van NU wijst uit dat met name dierenliefhebbers pleiten voor vuurwerkvrije zones. 54% van de geënquêteerden wil graag een locatie waar huisdieren rustig uitgelaten kunnen worden. Bijna driekwart van de mensen heeft overigens geen overlast van vuurwerk ervaren. Voor de meesten hoort vuurwerk wel bij de jaarwisseling. Baars: ,,We kunnen ons goed voorstellen dat in gemeentes waar grote of veel vernielingen en incidenten hebben plaatsgevonden de discussie over een vuurwerkverbod zeer actueel is. Hoewel de noodzaak in Ermelo naar aanleiding van deze jaarwisseling niet direct aanwezig is, denken we dat de discussie landelijk en regionaal gevoerd zal moeten worden en daarin zal Ermelo uiteraard meedoen.”

Professioneel vuurwerk

In het onderzoek vroegen we onze lezers of er belangstelling was voor een groot gezamenlijk, professioneel vuurwerk. Slechts 18% geeft aan hier gebruik van te zullen maken. Wel zou men blij zijn dat de troep dan niet overal op straat komt. Uit de antwoorden bleek dat men over het algemeen niet tegen vuurwerk is, maar dat men wil dat er meer/ beter gehandhaafd wordt. ‘Als iedereen strikter aan de tijden wordt gehouden en men zelf de rotzooi opruimt, is het prima.’ Ook als mensen zelf geen vuurwerkliefhebbers zijn, genieten ze wanneer anderen er plezier aan beleven.

Vreugdevuren

De start van dit jaar was op veel plaatsen in het land ‘grillig’. De vraag of tradities rondom de jaarwisseling, waaronder vreugdevuren, in stand moeten blijven, zal de komende maanden nog vaak ter tafel komen. Betutteling wil eigenlijk niemand. ‘Maar nieuwe inzichten zorgen er wel voor dat we vragen moeten stellen bij wat we doen. In het kader van nieuwe inzichten zou schieten met carbid en vreugdevuren moeten worden ontmoedigd, evenals vuurwerk.’ Zeker wanneer men het plaatst in het kader van het onnodig belasten van het milieu.

Traditie

Voor de meeste mensen hoort vuurwerk bij de jaarwisseling. Ook carbid schieten is een populaire traditie. Anderen vullen dit bijzondere moment in met samenzijn van familie. ‘Wij hebben het goed ervaren om als gezin samen te zijn en psalm 90 te lezen uit de Bijbel. De meeste geënquêteerden gaven aan dat het wenselijk is rekening te houden met anderen en overlast te beperken. ‘Dit kan als iedereen zich aan de gestelde regels te houden’ en ‘de eigen troep op te ruimen.’