Raad ondersteunt plannen van Van Diest unaniem

ERMELO – De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de realisatie van een zonneveld achter groepsaccommodatie Aalbertshoeve in Telgt.

,,We hebben nog weinig ervaring met dergelijke projecten en willen dat graag opdoen met deze pilot,” stelde Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo). Ondernemer Albert van Diest wil op de gronden achter zijn perceel aan de Nijkerkerweg 65 een zonneveld van ca. 3,3 ha realiseren. Het plangebied heeft de bestemming Agrarisch, er zal dus van het bestemmingplan moeten worden afgeweken. Om hiervoor een omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen nodig.

Landschappelijke inpassing

Van Diest heeft de grond momenteel in gebruik als grasland en er is daarom goed gekeken naar passende landschappelijke inpassing. De gehele raad is van mening dat dergelijke initiatieven nodig zijn om de gestelde duurzaamheidsdoelen te bereiken. ,,Maar het is ook een spannend initiatief,’ zegt Erik van der Weide (CDA Ermelo). ,,We pleiten ervoor dit nadrukkelijk te volgen en te monitoren.” Hij spreekt over ‘cowboys’, bedrijven die zich bezig houden met aankoop van landbouwgrond voor het leggen van zonnepanelen.

Aandelen

In het geval van een zonnepark nabij de Aalbertshoeve is het mogelijk het project te financieren door aandelen te vergeven en zo omwonenden, bedrijven en/of organisaties te betrekken bij het project. Bewoners van de gemeente Ermelo kunnen van een voorrang genieten, waardoor de lokale gemeenschap ook deel heeft aan het financieel rendement. Met een stroomleverancier kunnen er afspraken gemaakt worden over het lokaal aanbieden van de energie. Betrokkenheid en lokale afname dragen bij aan het co2neutraal maken van de gemeente. Het project kan binnen nu en een jaar worden gerealiseerd. Het wekt dan voor een periode van ongeveer 25 jaar duurzame energie op.