Wethouder presenteert duurzaam en multifunctioneel gebouw

ERMELO - Op woensdag 30 januari is er voor alle inwoners van Ermelo en andere belanghebbenden een inloopbijeenkomst over de inpassing van het Nieuwe Sportcentrum op locatie de Zanderij. Tussen 19.30 – 21.00 uur kan iedereen vrij binnenlopen voor informatie over het bestemmingsplan van het nieuwe sportcentrum en de bijbehorende procedure. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf eind februari ter inzage.

Op deze avond wordt ook een ruw beeld gegeven van hoe het gebied er straks mogelijk uit gaat zien. Met de komst van het nieuwe sportcentrum krijgt Ermelo er een uniek sportcomplex bij. Het duurzame gebouw zal bestaan uit een multifunctionele sporthal en een modern sport- en doelgroepenzwembad. Er moest denkbeeldig eerst veel water door de Rijn stromen voordat men eruit was, maar het huidige college heeft de keuze gemaakt en die plannen liggen nu ter tafel. Wethouder Leo van der Velden zei in de raadsvergadering in september 2018 het volgende: ,,Het is het grootste financiële project in de Ermelose geschiedenis en we realiseren een heel mooi zwembad zoals we het nu in de planning hebben.” Het college is van mening zorgvuldig afwegingen gemaakt te hebben. ,,Iedereen kan terecht in het nieuwe zwembad.”

Uitnodiging

Iedereen is uitgenodigd om de bijeenkomst op woensdag 30 januari te ebzoeken in de theaterzaal de Dialoog, Raadhuisplein 4 in Ermelo