'Er is nog geen architect aan te pas gekomen'

ERMELO - Afgelopen woensdag was er in de Dialoog een inloopavond waar een verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan en een 3d-visualisatie van het nieuwe, nog te realiseren sportcomplex werd getoond. Deze visualisatie is een eerste impressie van het gebied. Niets ligt nog vast. De definitieve inrichting van het gebied en het sportcomplex moet nog plaatsvinden. ,,Er is nog geen architect aan te pas gekomen,” lichtte wethouder Leo van der Velden toe.

Projectleider Paul Louwerse vertelde dat er vooral gekeken was naar de ruimtelijke inpassing. ,,Er is nog iets geschoven in verband met de aanwezigheid van een hazelworm.” Voor dit reptiel wordt een natuurstrook achter de sporthal aangelegd. Op een artist impression is te zien hoe het nieuwe sportcomplex zich verhoudt tot bijvoorbeeld de sportvelden van voetbalclub EFC’58. De kleur en de hoogte van de nieuwe gebouwen in het filmpje zeggen echter nog niks over hoe het er in werkelijkheid uit komt te zien. ,,Wel is er gekeken naar de situering van het zwembad, dat lager wordt dan de sporthal,” aldus Van der Velden. Zo bouwt het zich op naar achteren. Voor het nieuwe sportcomplex zal een grote parkeerruimte worden aangelegd voor ruim 200 auto’s. Ook is er nagedacht over de uitritlocatie ter hoogte van de Wielewaal. 

Vaststellen bestemmingsplan

Naar verwachting zal men na de zomer het bestemmingsplan kunnen vaststellen. Hiervoor wordt het ontwerp bestemmingsplan eind deze maand ter inzage gelegd. Bij het bestemmingsplan en de ontwerpen voor het zwembad en de sportzalen worden belanghebbenden en inwoners betrokken. Volgens Van der Velden kan men in het gunstigste geval medio 2021 het nieuwe sportcomplex openen.