Uitwerpselen nodig voor DNA onderzoek

ERMELO/ REGIO - Heeft de wolf zich definitief gevestigd op de Veluwe? Dat moet DNA-onderzoek half februari uitwijzen. Wolvin GW998f, de code die de wolvin heeft gekregen, verblijft inmiddels geruime tijd op de Veluwe. Ze laat haar sporen na in de vorm van uitwerpselen en pootafdrukken.

Volgens Glenn Lelieveld, coördinator van het Wolvenmeldpunt, is het een blijvertje. ,,We hebben afgelopen jaar 1.600 meldingen binnengekregen. We weten dat er twee wolven op de Veluwe rondlopen. Afgelopen weekend zijn we het veld ingetrokken om zoveel mogelijk uitwerpselen te verzamelen. Wageningen Environmental Research verricht momenteel de genetische analyse. Zijn de uitwerpselen van dezelfde wolf, dan spreken we niet meer over zwervende, maar over territoriale wolven.”

Wolvendraaiboek

De afgelopen jaren werd er met regelmaat melding gemaakt van een zwervende wolf. Daarom hebben provincies in 2016 een wolvenplan opgesteld. Omdat provincies verwachten dat er zich op korte termijn wolven in ons land zullen vestigen, is het bestaande plan nu uitgebreid voor territoriale wolven. Dit is beschreven in het wolvendraaiboek. Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland: ,,De wolf is een Europees beschermde diersoort en kiest zelf zijn eigen leefgebied. Wij hebben een taak om de wolf te beschermen, maar wij hebben ook een taak om schapen te beschermen.”

Schade

De komende drie jaar vergoedt de provincie alle schade die de wolf veroorzaakt. Nadat het leefgebied van de wolf is vastgesteld, worden preventieve maatregelen in dat gebied ook vergoed. Dat zouden hekken kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld inzet van honden. ,,Dat staat nog niet vast en wordt bepaald aan de hand van de gesprekken die strak in het gebied worden gevoerd,” aldus de gedeputeerde. ,,We vinden het belangrijk dat alle partijen, waaronder LTO en gemeenten, constructief en actief meedenken. Samen moeten we bekijken wat nodig is om te zorgen dat mens en wolf naast elkaar kunnen samenleven zonder onaanvaardbare overlast.”