Chinees op Groevenbeek steeds populairder

ERMELO - Vanavond werd op Christelijk College Groevenbeek het Chinees Nieuwjaar gevierd. De aula was gevuld met leerlingen die het vak Chinees volgen en hun ouders. Vakdocent mw. Hong Chen had voor een gevarieerd programma gezorgd.

Twee leerlingen, Emma en Frederique, begonnen met een welkomstwoord, uiteraard in het Chinees. Daarna volgde een traditionele leeuwendans, het symbool van de nieuwjaarsviering. Mw. Xie Jingfan speelde vervolgens op het Guzheng instrument. Drie leerlingen Sarah Bakker, Eva van Dijk en Emilie Garcia van Dongen voerden een Chinese dans op en Patricia de Jong zong het Chinese poplied 'Liefde bestaat'. Tot slot kon de zaal met behulp van de smartphone meedoen met een kahoot-quiz waarin 15 vragen langskwamen met weetjes over de Chinese nieuwjaarsviering.

Workshops

Het tweede deel van de avond bestond uit het volgen van verschillende workshops zoals: caligrafie, paper-cutting en Chinees circus in de gymzaal. Ook was er een groepje leerlingen dat vertelde over hun excursie naar China en onze partnerschool in Zhenjiang. Geschiedenis docent Rob Post hield een lezing met als titel 'Barbaren aan de poort van het keizerrijk'. Momenteel volgen 120 leerlingen van zowel de afdeling atheneum/havo als vmbo Chinees als facultatief vak. Een mooie aanvulling op hun onderwijsprogramma waar ze in de toekomst tijdens studie of werk waarschijnlijk veel plezier aan zullen beleven.