Klappe wil op zoek naar alternatieven voor betaalbare woningen

ERMELO - Wethouder Laurens Klappe hoopt de komende maanden een alternatief te vinden voor de bouw van betaalbare woningen zodat de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Chevallierlaan voorkomen kan worden. Wat Klappe betreft wil hij het groene karakter van de authentieke laan behouden. Daarom vraagt hij zes maanden respijt. Projectontwikkelaar Heijmans ziet juist aan de Chevallierlaan de mogelijkheid voor sociale woningbouw, een plan dat overigens past binnen de structuurvisie.

Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor Landgoed Veldwijk & de Hooge Riet vastgesteld. Hierna hebben GGz Centraal en projectontwikkelaar Heijmans onderlinge gesprekken gehad en is een themacommissie betrokken bij de plannen. De themacommissie, die voor een groot deel identiek is aan de commissie infra&ruimte, heeft een adviserende rol richting het college. ,,De bebouwing aan de Chevallierlaan is volgens de themacommissie passend binnen de structuurvisie. Het college is hier echter minder gelukkig mee.” Volgens de wethouder stonden er aanvankelijk een paar luxe woningen ingetekend, nu gaat het om een appartementencomplex. ,,Of dat nu de juiste plek is, betwijfelen wij. Maar Heijmans moet voldoen aan het door de gemeenteraad vastgestelde woningbouwprogramma. En daar helpt zo’n appartementencomplex wel bij.” Klappe wijst hiermee gelijk op de spagaat waarin hij zit. ,,We moeten in deze collegeperiode 240 betaalbare woningen realiseren. Dat maakt ook onderdeel uit van mijn portefeuille en dat vind ik ook belangrijk.” Heijmans denkt aan de Chevallierlaan een blok met twintig kleinschalige units voor zorgbehoevende ouderen te realiseren, maar ook twintig sociale huurwoningen, geschikt voor bijvoorbeeld starters of alleenstaanden.

Folly

Het college wil graag de komende maanden op zoek naar alternatieve locaties. ,,Wellicht kunnen we dit realiseren op het Raadhuisplein,” stelt Klappe. Hij vraagt de gemeenteraad zes maanden tijd om een en ander uit te zoeken en te kijken of bouwen op dit groene stukje centrum voorkomen kan worden. Ook bebouwing in de tuin van de Hooge Riet heeft niet zijn voorkeur. Als optie wordt nu een paviljoen voorgesteld in Chalet-stijl, bij het spoor, op de plaats waar vroeger ooit een gebouw stond. Dit paviljoen moet als een soort folly in het park staan, met een alzijdige oriëntatie, en goed in het groen ingepast. Volgens de projectontwikkelaar werkt zo’n paviljoen ruimtelijk als een aankondiging van de nieuwe tijd. ‘Het markeert,’ zo meldt Heijmans, ‘de vernieuwing van De Hooge Riet en voegt een nieuwe bladzijde aan de geschiedenis toe.’ Er wordt nu een bestemmingsplan ontwikkeld waarbij uitgegaan wordt van de veertig units aan de Chevallierlaan. Ondertussen wil het college met betere opties komen waardoor realisatie op deze locaties voorkomen kan worden. Hiervoor vraagt het college tijd aan de gemeenteraad. ,,Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen we overeenstemming bereiken met Heijmans,” aldus de wethouder. Het verlies van ontwikkel- en bouwvolume zal moeten worden gecompenseerd. Mocht dit niet lukken dan zal het college de bebouwing zoals die nu is ingetekend mogelijk maken.