Discussie over toekomst Chevallierlaan

ERMELO – Het Rijksmonument De Hooge Riet, onderdeel van GGz Centraal, staat al bijna tien jaar leeg. Jarenlang werd er gesproken over verkoop van een van de mooiste gebouwen van Ermelo. Eind december werd door GGz Centraal en ontwikkelaar Heijmans, in aanwezigheid van twee wethouders van de gemeente Ermelo, dan eindelijk de aankoopovereenkomst getekend.

Dat het zo lang geduurd heeft, komt volgens wethouder Laurens Klappe door de complexiteit. ,,GGz Centraal wilde zoveel mogelijk geld genereren. Heijmans wil zijn kosten eruit halen." De Hooge Riet: wat een prachtig gebouw, wat mooi terrein, wat een sporen van een rijke historie, wat een prachtige bomen en wat liggen hier een hoop kansen. Maar ook: wat een zooitje, wat een hoop achterstallig onderhoud, wat een boel amorf groen, met stukken waar je je niet veilig voelt. Beiden zijn maar al te waar! Ziehier de paradox van De Hooge Riet. Wie De Hooge Riet kent, weet dat deze redenering van Heijmans, beschreven in de ‘uitgangspuntennotitie herontwikkeling De Hooge Riet’, maar al te waar is. GGz Centraal is al jaren bezig over de toekomst van het zorgterrein Landgoed Veldwijk. Samen met de gemeente Ermelo werd er gezocht naar mogelijkheden waarbij diverse malen dit onderwerp op de Gemeenteraadsagenda stond. Tussendoor werd in mei 2016 het pand nog een jaar gehuurd door de COA, zodat er minderjarige vluchtelingen konden worden gehuisvest. 

Lange weg

Hoewel het monumentale landgoed al langer leeg stond en GGz Centraal al wist dat het niet meer in gebruik zou worden genomen, werd het pas in de zomer van 2016 te koop gezet. Het idee van GGz Centraal was om te zoeken naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige invulling. Daarbij werd onder andere gedacht aan functies als wonen, zorg, onderwijs en horeca al dan niet in combinatie met elkaar. In september 2016 werd bekend dat Heijmans de intentie had het negen hectare grootte terrein te kopen. Maar, een en ander wel afhankelijk van wat de gemeente er voor mogelijkheden voor zou geven. Er werd een structuurvisie opgesteld voor het landgoed Veldwijk, inclusief De Hooge Riet, maar daar moesten nog wel wat vergaderingen aan worden besteedt voordat deze naar ieders tevredenheid kon worden vastgesteld. Uiteindelijk ging in maart 2018 de Raad akkoord met de structuurvisie en konden in principe Heijmans en GGz Centraal tekenen. Nadat Heijmans een uitgangspuntennotitie voor de herontwikkeling van De Hooge Riet had opgesteld en er diverse commissies er ‘hun plasje over hadden gedaan’, werd op 28 december 2018 dan eindelijk de aankoopovereenkomst getekend.

Wonen

Maar, nu begint het pas. Er zijn uitgangspunten die gericht zijn op hoofdzaken waarover nog principe-uitspraken gedaan moeten worden. Doel is om dit document op punten zo snel mogelijk te laten vaststellen als kader voor de verdere uitwerking van De Hooge Riet. Dit ten behoeven van een snelle en gerichte uitwerking in 2019 (stedenbouwkundig plan, landschapsontwerp en later concrete bouwplannen), passend binnen de gezamenlijke geformuleerde (stedenbouwkundige) kaders. Daarbij rijst de vraag of de verdere invulling van het monumentale pand zelf, ook tegemoet komt aan de wensen van GGz Centraal, te weten wonen, zorg, onderwijs en horeca. Wat wonen betreft lijkt dit geen probleem te worden. In de plannen van Heijmans wordt gesproken van ruim tachtig woningen en/of appartementen, waarvan zo’n vijftig procent goedkope woningen (sociale huur/sociale woonzorg) en de andere vijftig procent middel/duur. Wat zorg betreft laat Heijmans een appartementengebouw plaatsen aan de Chevallierlaan met twintig kleinschalige units voor zorgbehoeftigen/ dementerende ouderen. De villa De Boshoek, die ook al enkele jaren leegstaat, zou dan gebruikt kunnen worden als woonhuis voor een zorgechtpaar.

Bomen

De bouw aan de Chevallierlaan, zoals die nu ingetekend staat, gaat ten koste van de parkachtige omgeving. ,,Monumentale bomen zullen zoveel mogelijk gespaard worden," vertelt wethouder Laurens Klappe. ,,Het college is het overigens nog niet eens of dit de ideale oplossing is. Daar zullen we over in gesprek gaan met de gemeenteraad."  De Chevallierlaan is in de afgelopen jaren als een van de weinige echte authentiek lanen behouden gebleven. ,,Maar wat is de kwalitit van het groen? Als je er een park wilt houden, moet je het opschot verwijderen." De wethouder belooft dat er nauwelijks monumentale bomen zullen verdwijnen.  

Tuin

Ook in de onder architectuur aangelegde tuin aan de voorzijde van de Hooge Riet is een mogelijkheid tot nieuwbouw. Als optie wordt een paviljoen in dit rijksmonument voorgesteld op de plaats waar vroeger een chalet stond. 'Een soort folly', wordt in het plan beschreven. Maar het kunnen ook zes nieuwe woningen worden. ,,Er heeft ooit een gebouw gestaan," meldt Klappe. ,,Het is geen noodzaak om plannen financieel haalbaar te maken. Het is al getoetst en het Geldersch genootschap kan zich hierin vinden." Meer informatie www.dehoogeriet.nl