De afname van vlinderstand gaat door

ERMELO - Hoewel afgelopen dagen al de eerste vlinders te zien waren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het niet goed gaat met de vlinderpopulaties in Nederland. Vijftien vlindersoorten zijn inmiddels verdwenen. Dit blijkt uit een analyse van langetermijngegevens door het CBS en De Vlinderstichting, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

Ook Ronald van Veen, die voor het Geldersch Landschap en Kastelen rondleidngen verzorgt door bijzondere natuurgebeiden herkent zich hierin. ,,Ik zie in het landschap vooral afname van kwetsbare soorten. Afgelopen juli was het zo droog dat plantensoorten die hierbij van belang zijn, zoals het klokjesgentiaan voor het gentiaanblauwtje, minder bloeiden. Dat heeft consequenties.” Sinds 1992 worden vlinderwaarnemingen systematisch verzameld op basis van het Landelijk Meetprogramma Vlinders, ontwikkeld door De Vlinderstichting en het CBS. De laatste decennia is de verspreiding van vlinders weliswaar hetzelfde gebleven, de afname van de vlinderstand gaat door.

Ermelo beschermt gentiaanblauwtje

De verspreiding van vlinders daalde tot 1980 sterk in alle drie belangrijke vlinderhabitattypen in Nederland: grasland, bos en heide. De verspreiding is daarna gestabiliseerd in grasland en bos, maar de achteruitgang zet zich voort op de heide. Met name enkele zeldzame soorten, zoals de grote parelmoervlinder, de kleine heivlinder en de zilveren maan namen wel weer licht toe door specifiek gericht beheer. ,,Als mens hebben we ook de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor onze natuur,” aldus Van Veen. ,,Werken aan balans tussen natuur en onze leefomgeving vind ik belangrijk. Welk effect de droogte van afgelopen zomer op de vlinderstand heeft zullen we pas aan het einde van dit jaar weten. Dat we nu vlinders zien vliegen, zoals het citroentje, betekent niet direct dat het goed gaat. Vooral de kwetsbare soorten zoals het gentiaanblauwtje die met name in het natuurgebied de Leemputten voorkomt hebben het zwaar. Het monitoren van deze soort, wat zorgvuldig gebeurt, is van belang om de trend te zien. De gemeente Ermelo zet met speciaal natuurbeheer in om juist het gentiaanblauwtje te beschermen.