WerkCentraal

'Financiële consequenties nog niet bekend'

ERMELO – Vorige maand werden de nieuwe bedragen bekend voor de Wmo begeleiding. Hierbij gaat men voorlopig uit van een nieuw,  objectief verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang per 1 januari 2021.

In het nieuwe verdeelmodel krijgen ‘gedupeerde’ regio’s ongeveer even veel budget als gemiddeld. Het is een gevolg van de bestuurlijke keuze van het rijk om alle gemeenten budget te geven voor gelijkwaardige voorzieningen.

Financiële effecten

,,Wat precies de financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel per gemeente (en dus voor Ermelo) zijn, is nu nog niet met zekerheid te zeggen,” vertelt Moniek Winters, persvoorlichter van de gemeente Ermelo. ,,Dit komt door het volgende: Behalve een financiële verandering is ook sprake van een taakverschuiving.” Maar tegelijkertijd gaat het rijk ook het zogenaamde woonplaatsbeginsel aanpassen. Dat betekent dat de gemeente waar een cliënt vandaan komt moet betalen voor de kosten. Nu betalen gemeenten waar de voorziening voor beschermd wonen zich bevindt de rekening. Ook zullen de gemeenten die door de herverdeling tekort komen een beroep kunnen doen op het gemeentefonds. ,,Het financiële effect treedt dus niet in één keer op,”aldus Winters. ,,Nu is nog niet bekend of Ermelo een voor- of nadeel gemeente zal zijn. In het voorjaar van 2020 worden de eerstvolgende financiële cijfers over het verdeelmodel verwacht.”

Nadeel

Een snelle calculatie wijst uit dat dertien van de veertien regio’s in het noorden en het oosten te maken krijgen met een nadeel. Noord- en Oost-Nederland gaan er per saldo 156 miljoen euro op achteruit. Omgerekend is dat 30 euro per inwoner. West-Nederland daarentegen krijgt het financieel makkelijker. Zeventien van de achttien regio’s gaan er 21 euro per inwoner op vooruit.