Onderzoek afgerond

ERMELO - Industrie Veldzicht in Ermelo veroorzaakt stankoverlast, maar dit levert geen gevaar op voor de gezondheid. Deze conclusie blijkt uit een aanvullend onderzoek in de directe woonomgeving van Presswood International B.V.

Dit aanvullende onderzoek is uitgevoerd dor ODRA/ODNV in samenwerking met de GGD en is een vervolg op het Telefonisch Leefsituatie Onderzoek een jaar eerder. De gemeente deed dit onderzoek naar aanleiding van klachten over geluid, stank en fijnstof die mogelijk werden veroorzaakt door Tomassen Duck-To B.V., Gerbuvet Vestgoed BV, Mouw Maalderij BV en Presswood International B.V.

Toename klachten

De woonwijk Het Trefpunt in Ermelo grenst aan het bedrijventerrein Veldzicht. Afgelopen zomer was er sprake van een toename van klachten over geluid, geur en fijnstof. De klachten hangen samen met de windrichting en worden in verband gebracht met de uitstoot van Presswood. Bij het productieproces van Presswood komen geur, (hout)stof en formaldehyde vrij in de lucht dat zich in de omgeving verspreidt. Vanwege de aanhoudende zorg van de bewoners van met name Het Trefpunt voor wat betreft de risico's heeft de gemeente Ermelo besloten tot een diepgaander onderzoek door luchtmetingen uit te laten voeren op Het Trefpunt.

Gezondheidseffecten

De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding om verder gezondheidskundig onderzoek uit te voeren. Er zijn anders dan hinder geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten door blootstelling aan formaldehyde en fijnstof afkomstig van bedrijventerrein Veldzicht. Omwonenden die zich hebben aangemeld voor een bijeenkomst zullen binnenkort uitgebreid nader worden geïnformeerd over de uitkomsten, waarvan zij het rapport inmiddels ook ontvangen hebben.