College wil geluidsnorm voor zestien locaties

ERMELO – Het adviesbureau Geluidmeesters uit Groningen kan binnen twee maanden de gemeente voorzien van een akoestische onderbouwing voor het evenementenbeleid in Ermelo. De raad moet hier wel 39.000,- euro voor vrijgeven en dat lijkt voor een aantal commissieleden een struikelblok te zijn.

Tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag werden er veel vragen gesteld omtrent het onderzoek naar het categoriseren van evenementen en de zestien onderzoekslocaties. Ook VVV-locatiemanager Ronnie Regeling zet er een aantal vraagtekens bij. De inspreker wilde weten wat de visie van de gemeente is op evenementen. ,,Willen we nou zes of zeven avonden de Zomeravondbraderie? En wat is genoeg voor Ermelo en hoe bepaal je dat?” Regeling deed een appel om het onderzoek zelf door ondernemers, in afstemming met bewoners en de gemeente uit te voeren om zo vooral de kosten naar beneden te brengen.

Struikelblok

De financiën waren voor de commissieleden vooral het struikelblok. Herma van der Weide (VVD Ermelo) vroeg zich af of het niet goedkoper kon. ,,Het is toch veel geld.” Folkje Spoelstra van de ChristenUnie Ermelo benadrukte dat de commissieleden kritisch mogen zijn over het budget, maar dat ze dan ook naar zichzelf moeten kijken. ,,De gemeenteraad heeft gevraagd om dit onderzoek, maar men heeft daar geen financiële dekking voor meegegeven aan het college. Dat is wel gebruikelijk als er een opdracht wordt gegeven.”

Bezoekersaantallen

Ook het aantal locaties dat onderzocht wordt op geluidsbelasting was onderwerp van gesprek. De vraag was of het noodzakelijk is om alle zestien locaties in het onderzoek op te nemen. Het college wil graag een norm opstellen voor iedere locatie. Op basis van de akoestische onderbouwing kan de gemeente Ermelo niet alleen de geluidgrenswaarden vastleggen, ook het aantal evenementen per categorie per jaar, de gewenste podia en de uitstralingsrichting van de luidsprekers. Ook de maximale bezoekersaantallen zullen worden vastgelegd. Bovendien worden er voor de betreffende locaties geluidnormen in combinatie met een categorisering opgesteld. Hierbij kan bij eventuele handhavingsmetingen eenvoudig worden getoetst aan de geldende grenswaarden.

Kermis

Men gaat uit van zestien evenementenlocaties waarvan meer dan de helft locaties betreft waar slechts eens per jaar iets wordt georganiseerd. In de lijst van locaties staat ook een kermisterrein opgenomen terwijl er al jaren geen kermis meer in Ermelo is. De laatste kermisexploitanten zijn vijf jaar geleden, in juli 2014 vroegtijdig vertrokken. Het terrein aan de Jeugdkant/ Groeneweg, dat destijds als kermislocatie diende en aangewezen is als evenemententerrein, wordt niet meegenomen in het onderzoek.
De VVD Ermelo vroeg zich maandagavond af of alles wel tot op de decibel moet worden vastgelegd. ,,Daarmee houd je weinig ruimte over voor initiatieven die op een later moment naar voren komen,” verduidelijkte Herma van der Weide. Zowel het CDA Ermelo als BurgerBelangen Ermelo willen een brede inzet van betrokkenen waarbij het van belang is om met iedereen om tafel te zitten. Men doelt dan op zowel omwonenden als organisatoren van evenementen.

Opdracht

Het college beoogt met het onderzoek invulling te geven aan de opdracht die zij van de raad heeft gekregen. Volgens burgemeester André Baars is er structureel overleg met alle partijen die evenementen in Ermelo verzorgen. Het college wil graag een norm opstellen per locatie. In andere gemeenten (bv. Nunspeet) is ook onderzoek gedaan door Geluidmeesters en daar zijn goede ervaringen opgedaan. Volgens Baars was de raad bij de behandeling van het evenementenbeleid eind vorig jaar kritisch ten opzichte van het eerdere onderzoek dat intern vanuit de gemeente was gedaan. Vandaar dat er nu gekozen is voor een extern bureau om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen. De raad zal op 9 mei besluiten of het geld voor het onderzoek wordt vrijgegeven.