Parkeerplaatsen geen obstakel meer

ERMELO - Parkeerplaatsen en parkeernormen vormen geen obstakel meer bij de bouw van de nieuwe woonwijk aan de Kerklaan/ Postlaantje in Ermelo. De voorzieningenrechter denkt dan ook niet dat men in de bodemzaak later dit jaar opnieuw in zal gaan op de parkeerbezwaren.

De voorzieningenrechter ziet op voorhand geen aanleiding voor het oordeel dat het bestemmingsplan niet in stand zal blijven. Daarbij is van belang dat de raad de parkeerbehoefte heeft berekend aan de hand van de parkeernormen die zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen Ermelo. De raad heeft daarbij rekening gehouden met de parkeerplaatsen die nodig zijn voor de bezoekers van de voorziene appartementen. Dat de parkeerplaatsen die worden gerealiseerd ook door de bezoekers en gebruikers van functies buiten het plangebied kunnen en zullen worden gebruikt, maakt niet dat de raad moet voorzien in extra parkeerplaatsen, naast de parkeerplaatsen die nodig zijn voor de bezoekers en bewoners van de appartementen.

Uitspraak

De ontwikkeling van het gebied kan zoals het er nu uitziet doorgang vinden. Niets lijkt Uwoon en Nijhuis Bouw meer in de weg te staan. Uwoon realiseert op deze locatie 62 woningen, de helft koopwoningen en de helft huur. De woningen zijn verdeeld over verschillende gebouwen. Met de uitspraak van de voorzieningenrechter lijkt er een einde te zijn gekomen aan jarenlange strijd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. De start van de bouw staat gepland voor dit voorjaar.