Vervelende huidklachten

ERMELO - In deze periode is er vaak overlast van de eikenprocessierups. De brandharen van de rups geven vervelende klachten wanneer dit op je huid komt. Om risico’s voor de gezondheid te voorkomen, bestrijdt de gemeente de rupsen en nesten. Wie ergens (een nest van) de rupsen ziet, kan dit melden bij de gemeente Ermelo.

Brandharen van de rups kunnen gezondheidsklachten geven. De eitjes met de rups komen in april en mei uit, vooral op zomereiken. De eikenprocessierups zit vol met brandharen. De rups schiet de brandharen af als het zich bedreigd voelt. Bij aanraking op je huid geeft dit huiduitslag met zwellingen en jeuk. Ook kan men last van de ogen krijgen. 

Bestrijding

De gemeente bestrijdt de rupsen alleen op bomen die op gemeentegrond staan. Dit doet men op plaatsen die inwoners melden, of waar men overlast verwacht. Denk hierbij aan speelplaatsen, sportvelden of bomen nabij woningen. Het bestrijden gebeurt voordat de rupsen de vervelende brandhaartjes ontwikkelen. De bestrijder zuigt de nesten op. De weggezogen rupsen worden afgevoerd en verbrand. Zo levert de bestrijding het minste overlast op. Zie je (een nest van) de eikenprocessierups? Raak de rupsen niet aan en bestrijd ze niet zelf, maar meld het.  www.ermelo.nl/meldpunt of bel naar (0341) 56 73 21.