School is middelpunt van de buurt

ERMELO – Vanaf 8 juli is het feestweek op de Speulderbrink. De School met de Bijbel in Speuld bestaat op zondag 7 juli 2019 precies honderd jaar en dat is natuurlijk een reden voor een feest. Zowel voor de kinderen als voor de buurt, de school is in de buurtschap immers een belangrijk middelpunt.

Op een warme vrijdagmiddag een ‘meester’ interviewen terwijl hij aan zijn klas een handarbeidles geeft, is niet echt een goede combinatie. Toch houdt ‘bovenmeester’ Aart Jan Buijtenhuis z’n hoofd koel en de journalist blijft geconcentreerd. Van die honderd jaar is geboren Uddelnaar Buijtenhuis (57) al dertig jaar directeur en groepsleerkracht en als het aan hemzelf ligt, blijft hij dit tot z’n pensioen. Dat was echter niet het verwachte vooruitzicht: ,,sinds jaar en dag leefde het idee dat de school nooit lang zou bestaan,’’ aldus Buijtenhuis. Er werden immers in de buurtschap geen woningen gebouwd, dus jongeren trokken weg. Daarbij werd in 2014 door de overheid de opheffingsnorm ingesteld waarbij de ondergrens lag op vijftig leerlingen. ,,We zijn vanaf die tijd bezig geweest om die norm te veranderen,’’ vertelt de directeur. ,,En met medewerking van de andere scholen in de gemeente Ermelo werd de norm bijgesteld worden. Het was net als met communicerende vaten, wat bij de ene school afging, kwam bij de andere school bij.’’ Daardoor is de opheffingsnorm vanaf 2018 gesteld op 23 leerlingen! ,,En het bijzondere is, is dat de laatste jaren het leerlingenaantal weer aan het toenemen is. ,,We schommelen in die honderd jaar altijd tussen de veertig en tachtig leerlingen en de laatste dertig jaar tussen de vijftig en vijfenzestig leerlingen. Vraag niet hoe het komt, maar ’t is zo.’’ Negentig procent van de kinderen komt uit de buurtschappen Staverden, Leuvenum en Speuld en hoewel het een Christelijke school is, is er een open toelatingsbeleid. Dat de school mag en kan blijven geeft veel rust in de buurt. Immers, de school is een stabiele factor voor Speuld.

Kulturhus

Begin vorige eeuw gingen de kinderen uit Speuld naar school in Leuvenum. Aangezien uitbreiding nodig was werd er door het schoolbestuur een verzoek ingediend om de school uit te breiden. Echter ‘ingezetenen van Speuld, Houtdorp en Drie’ deden in april 1918 een verzoek om in plaats daarvan een school op te richten in Speuld. De Gemeenteraad besloot toestemming te verlenen tot het bouwen van een schoolgebouw met onderwijzerswoning en nadat in oktober 1918 de eerste steen van de School met den Bijbel in Speuld werd gelegd, werd de school op maandag 7 juli 1919 ‘feestelijk, maar waardig’ geopend door burgemeester Baron Mackay. De nieuwe school begon met 43 leerlingen. Tot hoofd van de school werd de heer P. van Emst, onderwijzer te Loenen benoemd en mej. J. F. de Vrieze, die aan een andere school in Ermelo verbonden was, werd de onderwijzeres. In 1930 had de school al 68 leerlingen en in 1953 zelfs 84. Er werd toen besloten om aan de gemeente een verzoek te doen voor uitbreiding van de school wat positief werd beoordeeld en de school mocht geheel gemoderniseerd en uitgebreid worden met een klaslokaal, kamer voor het hoofd en bergruimten. De kosten bedroegen ongeveer fl. 44.000,00. In 1975 werd de school verbouwd en uitgebreid met een kleuterlokaal, maar toen bedroegen de bouwkosten maar liefst fl.402.800,00! Ook in 2003 en 2010 vonden uitbreidingen plaats waarbij in 2010 een ontmoetingsruimte werd gerealiseerd. Buijtenhuis: ,,De school werd een Kulturhus. Het kreeg steeds meer een sociale functie en de laatste tijd vooral ook omdat het buurtwinkeltje immers is opgeheven.’’ School met de Bijbel De Speulderbrink lijkt een naam die al heel lang aan deze school is verbonden. Het tegendeel is echter waar. Pas in 2000 werd de naam Speulderbrink gekozen. Er werd toen een wedstrijd uitgeschreven en heeft de commissie voor deze, logische naam gekozen. Immers, de school ligt aan de brink in Speuld. Buijtenhuis: ,,En wat ook heel bijzonder is, is dat dit het oudste schoolgebouw is wat nog dagelijks wordt gebruikt. Het enige in Ermelo!’’

Respect

Aart Jan Buijtenhuis werd in 1989 directeur van de school in Speuld nadat hij vijf jaar in Ede op het speciaal onderwijs had gewerkt. ,,Ik kom uit de buurt, ken de bevolking, de kinderen en gezinnen en ben daardoor onderdeel van de gemeenschap. Ik ben immers in dezelfde cultuur opgegroeid en praat dezelfde taal.’’ Die cultuur is ook zichtbaar in hoe de kinderen met de leerkrachten omgaan: met ontzag en respect. Ze zeggen ‘meester’ en ‘juffrouw’ en zeker geen voornamen. ,,Tenminste niet in school. Ook de oude generatie zegt nog meester tegen me, maar de rest niet hoor, die zeggen gewoon Aart Jan. En dat wil ik ook.’’ Directeur Buijtenhuis staat zelf nog gemiddeld drie tot vier dagen per week voor de klas, groep 7/8. De feestweek is vooral een feest voor de kinderen, ouders en buurtgenoten. Op maandag 8 juli opent burgemeester André Baars de feestweek Woensdag 10 juli is er van 11.00-14.00 uur een markt waar van alles te koop is en waarvoor iedereen is uitgenodigd. De opbrengst van deze markt is voor de CliniClowns.