Masterplan toont slechts ruimtelijke uitgangspunten

ERMELO – Vanavond gaf GGz Centraal een kijkje in de toekomstplannen van landgoed Veldwijk. Een klein kijkje, want veel lijnen zijn nog abstract. Er ligt een masterplan dat eind van de zomer aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Directeur Vastgoed Hans Hoepel hield in Beukenrode een amateuristische inleiding. Geen plenaire presentatie, maar een summier welkomstwoordje voor de belangstellenden die bestond uit, zoals Hoepel het noemde ‘allerlei soorten mensen’. Die mensen kwamen wel met een verwachting of op zijn minst interesse voor de ontwikkelingen. GGz Centraal wil investeren in nieuwe zorggebouwen en daarvoor is geld nodig. Dat moet vrijkomen door verkoop van grond en panden. Het masterplan schetst de ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van het landgoed en het laat zien waar woningbouw mogelijk is.

Projectontwikkelaars

GGz Centraal wil het vervolgens verkopen aan drie projectontwikkelaars. Die gaan er dan een stedenbouwkundig plan voor maken. Op het masterplan staan een negental rode sterren getekend die symbool staan voor nieuwe ‘markante panden’. Wat dit concreet betekent en hoe volumineus dat mag worden, is niet bekend. Wel worden zorgfuncties op het landgoed op drie locaties geclusterd. Oude zorggebouwen zullen worden gesloopt en monumentale panden worden verkocht. Zo ontstaat er ook ruimte voor (sociale) woningbouw, 440 wooneenheden. Een echtpaar die de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd is, wil graag weten wanneer er appartementen worden gebouwd. Enigszins teleurgesteld moeten zij concluderen dat dit nog een aantal jaren gaat duren. Niemand durft er nog een concrete tijdlijn aan te koppelen. Een inwoner van De Maat is vooral benieuwd wat er in de buurt van zijn woning gerealiseerd gaat worden. Ook hij krijgt weinig duidelijkheid.

Boerderij

En wat zijn de plannen voor boerderij De Heuvel? Op de tekening staat inmiddels een ontsluitingsweg langs de monumentale boerderij ingetekend. De boerderij waar, op 19 augustus 1887 de basis werd gelegd van de Gereformeerde kerk, is zwaar in verval. De boerderij gaat in de verkoop. Waarschijnlijk in één koop met een ander deel aan een projectontwikkelaar. ,,Maar wel met de boodschap dat het gerenoveerd moet worden,” vertelt een medewerker van GGz Centraal. Geen renovatie, maar restauratie is er nodig aangezien het een gemeentelijk monument is.