'Wij hechten waarde aan vergroten aantrekkelijkheid' 

ERMELO - Stichting Schapedrift krijgt een bedrag van €20.000,- voor de verbetering en vernieuwing van educatie activiteiten van de Stichting Schapedrift. Wethouder Hans de Haan heeft hiervoor een projectsubsidie toegekend die deels komt uit het potje Cultuurbeleid, deels uit de Stimuleringsagenda Toerisme&Recreatie.

Stichting Schapedrift zet zich in voor de instandhouding van de natuurwaarden van de heide en het voortzetten van een cultuurhistorische traditie. In en om het bezoekerscentrum worden tal van activiteiten en excursies georganiseerd. In het bezoekerscentrum kan het publiek informatie krijgen over de schaapskudde en de Ermelosche Heide.

Verbetering en vernieuwing

Stichting Schapedrift heeft voor de komende jaren ambitieuze plannen en schreef daar een projectplan voor. Een onderdeel daarvan is het verbeteren en vernieuwen van de educatieve activiteiten. ,,De verouderde onderdelen bleken niet meer te voldoen,” vertelt de wethouder. De activiteiten zijn herzien en waar mogelijk uitgebreid. Daarbij zijn nieuwe digitale mogelijkheden gebruikt. De Haan: ,,Wij hechten waarde aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ermelo voor bewoners en bezoekers.” Daarom wordt er dit jaar € 9.000,-- betaald vanuit Cultuurbeleid en € 6.000,-- vanuit Stimuleringsagenda Toerisme&Recreatie. In 2020 wordt er nogmaals € 5.000,- uitgekeerd uit dezelfde subsidiepotjes. Hiermee wil het college bijdragen aan educatieve en culturele vorming, specifiek voor kinderen, maar ook voor andere bezoekers.