Toeristenbelasting met 50% omhoog

ERMELO - Tijdens de laatste raadsvergadering donderdagavond wordt er vooral veel gekissebist. Coalitiepartijen en oppositiepartijen staan bijna lijnrecht tegenover elkaar. Net zoals de meningen ten aanzien van belastingverhogingen en bezuinigingen. Terwijl de vakantiegangers hun koffers staan te pakken om naar Ermelo te komen, kiest de raad voor een forse verhoging van de toeristenbelasting.

De belastingen gaan omhoog. De toeristenbelasting zelfs met 50%. De gemeente heft de toeristenbelasting om haar eigen inkomsten te vergroten. Het geld komt in de algemene middelen en wordt daarna gebruikt om voorzieningen binnen de gemeente op een bepaald peil te brengen of te houden. ,,Wij denken dat deze verhoging redelijk is,” legt wethouder Hans de Haan uit. ,,Tot mijn grote vreugde vinden een heel aantal gemeenten in de regio dit ook. Dat steunt onze visie.”

50%

De toeristenbelasting gaat omhoog van 1 euro naar 1,50 per overnachting. Dit geld is nodig. De precariobelasting voor de gemeente valt weg vanaf 2022, daar wordt nu al op voorgesorteerd. Dit betekent een daling van de belastinginkomsten. Die inkomsten moeten door middel van andere inkomsten worden gecompenseerd. De toeristenbelasting is een van die belastingen. De gemeente heeft in de afgelopen jaren telkens terug kunnen vallen op een reserve. Inmiddels is deze reserve niet meer aanwezig. Belastingverhogingen zijn volgens de coalitie noodzakelijk. ,,Niet makkelijk," stelt Anneke Knoppert van Progressief Ermelo. ,,Maar we nemen onze verantwoordeljkheid."

 Vergeljkingscijfers

De Recron en Veron (belangenbehartigers van de recreatiebedrijven) zijn ‘not amused’. ,,Het college rekent met een landelijk gemiddelde van € 2,70, maar dit is inclusief de hogere tarieven voor hotelovernachtingen en is daarmee geen reëel vergelijkingscijfer voor de verblijfsrecreatie,” melden zij in een schriftelijke reactie. Het CDA en de ChristenUnie willen graag onderzoeken wat een trapsgewijze ophoging van de toeristenbelasting voor de komende vijf jaar zou betekenen. Daarom werd er een amendement ingediend. Deze kreeg echter geen meerderheid. De toeristenbelasting komt in de algemene middelen terecht. Daardoor is het wellicht niet direct zichtbaar wat er met de inkomsten voor de toeristische sector wordt uitgevoerd. Het college geeft aan dat dit geld onder meer gebruikt wordt voor uitvoering van het project Vitale Vakantieparken, de deelname aan de Veluwe Agenda; Veluwe op 1, maar ook het verbreden van verschillende fietspaden en het onderhoud en beheer van het fietsknooppunten netwerk. Ook noemt het college hierbij het proces rondom de bestemmingsplanwijziging van Strand Horst, de subsidiëring van Visit Veluwe voor de Veluwe promotie en de VVV voor de lokale promotie. Men wil graag een doorontwikkeling van Ermelo Buitenleven met onder anderen verbetering van de website. Daarnaast faciliteert de gemeente Ermelo diverse organisaties van evenementen.