'We moeten beter kijken of regels praktisch uitvoerbaar zijn'

ERMELO - Afgelopen vrijdag bracht een delegatie van de Jonge Ondernemers Ermelo (JOE) een bezoek aan de Tweede Kamer waar men werd ontvangen door Tweede Kamerleden Helma Lodders en Martin Wörsdörfer. De dertig Ermelose ondernemers werden welkom geheten in de fractiekamer van de VVD. Ze kregen een kijkje achter de schermen en konden natuurlijk ook vragen stellen over wettelijke regelgeving die ondernemers belemmeren.

Voorzitter van de JOE, Jan Kamphorst greep deze kans aan om nieuwe regels op het gebied van grondkeuring aan de kaak te stellen. De grondverzetspecialist stelt dat de regels niet uitvoerbaar zijn en vraagt de kamerleden of men de consequenties hiervan wel kan overzien. ,,We moeten veel beter kijken of regels praktisch uitvoerbaar zijn,” reageert Lodders. ,,De maatschappij is zo complex aan het worden. Daarom hebben we een MKB toets om te checken of kleine ondernemers ook aan de regels kunnen voldoen.” Het VVD Tweede Kamerlid speelt deze casus door naar betrokkenen.

Belastingdienst

Ook de problemen bij de Belastingdienst werd besproken. Het slecht functioneren heeft een negatief effect op de naleving en de belastingmoraal. Het gevoel van een eerlijke verdeling van de belastingdruk ontbreekt. Er werd gerefereerd aan de uitspraken van premier Mark Rutte die dreigde de lastenverlichting voor het bedrijfsleven af te blazen als loonstijgingen voor de werknemers achterwege zouden blijven. Ook bevestigde Lodders dat medewerkers van de Belastingdienst slagen moeten maken in de communicatie en de bejegening van mensen. De politica, die zelf in Zeewolde woont, nam het probleem rond de kinderopvangtoeslag als voorbeeld. Toeslagen werden onterechte stopgezet, gedupeerden kregen niet tijdig antwoord op hun bezwaren. Vlak voordat het kabinet met reces ging, bleek dat dit probleem veel groter was dan eerder voorzien werd. ,,De Belastingdienst heeft hoogstwaarschijnlijk niet bij 300, maar bij duizenden ouders onterecht de toeslagen stopgezet en teruggevorderd.”

Een aantal Ermelose ondernemers keek vooral uit naar het bezoek aan de plenaire zaal met de blauwe stoelen van de Tweede Kamerleden. Ze namen dan ook de kans waar om even te zitten op de stoelen van bekende politici. Aansluiten bracht de groep nog een bezoek aan de oude bibliotheek van het voormalig ministerie van Justitie, ook wel de Handelingenkamer genoemd.