Veel interesse in hofjeswoningen

ERMELO – Woningsplitsing moet makkelijker worden gemaakt. Dat is een van de conclusies uit het resultaat van het woonwensenonderzoek in de buurtschappen Horst en Telgt. De huidige inwoners willen graag mogelijkheden voor meergeneratie- en mantelzorgwoningen.

Daarnaast is onder ouderen en starters veel interesse in hofjeswoningen. De interesse voor de hofjeswoningen komt voort uit het sociale dynamiek, wat de buurtschappen typeert. Op de vraag welke bijzondere woonvorm werd gemist is de behoefte aan permanente bewoning van de recreatiewoningen het vaakst genoemd.

Jongeren

Het woonwensenonderzoek bestond uit twee delen, een vragenlijst en een inloopavond. Het maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Buurtplan Horst en Telgt uit 2016. De vragenlijst is door 208 mensen ingevuld. Daarnaast hebben naar schatting 75 tot 100 inwoners de extra inloopbijeenkomst bijgewoond. Opvallend is dat bijna 50% van de woningzoekenden in Horst en Telgt bestaat uit jongeren (35 jaar of jonger). Zij hebben grote voorkeur voor een koopwoning. Doorstromers zijn goed voor een kwart van de woningzoekenden. 55-plussers zijn goed voor een kwart van de woningzoekenden. Deze mensen willen vooral een gelijkvloerse woning. Ook is er interesse voor bijzondere woonvormen zoals splitsbare woningen en hofjeswoningen. 40% van de respondenten met een verhuiswens wil in Horst of Telgt wonen, 30% weet het nog niet weet en 30% wil buiten Horst en Telgt wonen.

Dynamiek

De geënquêteerden geven aan dat in Horst en Telgt het open, dorpse karakter belangrijk is. Zij zien graag dat we hier rekening mee houden bij de ontwikkeling van projecten. Ook de sociale dynamiek is erg belangrijk voor de buurtschappen. Bewoners van de buurtschappen willen dat woningzoekenden met een binding aan Horst of Telgt voorrang krijgen bij (extra) woningen. Dit is juridisch echter niet mogelijk.
Tijdens de inloopavond werd er vooral aandacht gevraagd voor de verstening van het buitengebied. Bewoners stellen voor om minder versnipperd te bouwen en zo het open karakter van het gebied te behouden. Verder willen ze geen hoogbouw: de bebouwing moet passen in het landschap en het dorpse karakter. Ook windmolens zijn niet gewenst; als het gaat om de duurzaamheidsopgave gaat de voorkeur uit naar zonnepanelen. En dan liever op bestaande gebouwen en daken dan in het veld.