Lage waterstand maakt vissen onmogelijk

ERMELO – De afgelopen dagen is Plas van Beek schoongemaakt en iets vergroot. Daarom ligt er nu rond de vijver wat modder en slib. Vooral de eerste dagen is dit nog nat en glibberig. De gemeente Ermelo waarschuwt dan ook omdat de kans bestaat dat iemand wegglijdt of met zijn voeten wegzakt in de modder. 

Vorig jaar is door de enorme droogte het water in Plas van Beek gezakt naar een historisch dieptepunt. Die lage waterstand had te maken met de lage grondwaterstand. Regelmatig werd de Plas door de brandweer bijgevuld, maar even zo snel ‘liep’ het weer leeg. In maart 2015 is de visvijver uitgebaggerd en hiermee werd de modderlaag verwijderd om zo meer diepte te krijgen. Echter, als het grondwaterpeil niet stijgt gaan de vissen bij warm weer sneller dood. Dat was eind juni het geval. Toen schoot de brandweer te hulp om het waterpeil te verhogen. De gemeente Ermelo zoekt naar een oplossing om de waterstand in de Plas van Beek structureel op peil te houden. Als dat gerealisseerd kan worden, is de kans aanwezig dat de visvereniging HSV De Snoek er weer vis gaat uitzetten.