'Ons geduld met de 'eendenbaron' is op'

ERMELO – Vrijdagmiddag organiseert Animal Rights opnieuw een demonstratie bij het eendenslachthuis Tomassen Duck-To in Ermelo. ,,Ons geduld met de 'eendenbaron' is op," zegt campagneleider Erwin Vermeulen.

De landelijke organisatie deed de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek naar de situatie in het slachthuis. Inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten toonden aan dat er karkassen zijn aangetroffen die ‘fecaal verontreinigd’ waren. ,,Dat betekent in gewoon Nederlands dat er strond zat aan het eendenvlees,” aldus Vermeulen. Inspecteurs van de NVWA concluderen: ,,Uit controle na afloop van het slachtproces bleek dat er verontreiniging op de geslachte dieren werd waargenomen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de exploitant van het slachthuis niet of onvoldoende had zorggedragen voor het voorkomen van verontreiniging van het vlees en het schoonmaken van de geslachte dieren.” Een andere constatering betreft hygiëne problemen, bijvoorbeeld het niet functioneren van de sterilisator voor snijgereedschap.

Dierenleed

Maar Vermeulen heeft zich vooral verbaasd over het ontbreken van rapporten over de dierenwelzijnsvoorschriften. ,,Het lijkt net alsof voor de NVWA dierenleed van ondergeschikt belang is. Toch blijkt uit de inspectierapporten dat er ook op dat gebied heel veel mis gaat in het slachthuis.” Uit de ontvangen rapporten concludeert Animal Rights dat Tomassen Duck-To zich tot 2016 hield aan de toegestane slachtaantallen, maar daar na de overname van eendenslachterij VSE structureel over heen ging en dat nog steeds doet.

Beelden

Animal Rights filmde in 2018 misstanden bij het vangen van eenden. Die opnames werden overigens niet gemaakt bij Tomassen Duck-To. ,,En na het vangen en transport is hun ellende nog niet voorbij," vertelt Animal Rights directeur Susan Hartland. ,,Ze belanden vervolgens in een nieuwe hel bij slachthuis Tomassen Duck-To in Ermelo." Animal Rights wil met het protest de uitbreiding van het Ermelose bedrijf voorkomen en uiteindelijk de hele sector stopzetten.

Demonstratie

Daarom demonstreert Animal Rights samen met de Save Movement op 30 augustus van 12:00 tot 15:00 opnieuw bij het eendenslachthuis van Tomassen Duck-To aan de Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo. ,,,,Wij willen een einde aan deze misselijkmakende industrie," zegt Hartland. ,,De manier waarop eenden gehouden worden, staat zo ver af van hun natuurlijke behoeften dat afschaffen van deze industrie de enige rechtvaardige actie is."