Geluidsoverlast moet geminimaliseerd worden

ERMELO - Maandagavond presenteerde Sietze Boonstra van de GeluidMeesters de bevindingen van de online enquête die afgelopen zomer is gehouden. Aan deze enquête deden 1200 mensen mee. Conclusies kunnen op basis van deze resultaten nog niet worden getrokken. Toch lijkt de burgemeester André Baars in gesprekken met evenementenorganisaties hier wel op voor te sorteren.

Zo zijn grote muziekevenementen op het Raadhuisplein volgens hem verleden tijd. In een overleg stelde Baars dat de organisatie van Free Ermelo waarschijnlijk op zoek moest naar een andere locatie. En dat is lastig, want daarmee zou de druk op ’t Weitje nog groter worden. Juist de spreiding van grote evenementen moet beter. GeluidMeesters zal in het eindrapport verschil maken in drie categorieën evenementen en bij de mogelijke locaties zal worden aangegeven voor welk evenement ze geschikt zijn. Het Raadhuisplein, dat in 2015 heringericht is als evenementenplein lijkt qua akoestiek niet geschikt voor muziekfeesten.

Aantrekkelijkheid

De uitslag van de enquête laat zien dat veel mensen evenementen belangrijk vinden voor de aantrekkelijkheid van het dorp. Van de 1200 geënquêteerden geeft 83% aan dat het aantal evenementen passend is of misschien zelfs nog wat meer mag zijn. 14% vindt het teveel. Boonstra maakt daarbij een nuance. ,,Geluidsoverlast moet worden teruggebracht.” Behalve het vaststellen van DbA’s en DbC’s (bastonen) geeft Boonstra ook tips voor de organisaties. ,,Het draaien van het podium en de mogelijkheden van professionele geluidsinstallaties kunnen hierbij een belangrijke rol in spelen.” Een deel van de mensen die de vragen heeft beantwoord geeft dan ook aan dat de overlast zoveel mogelijk beperkt moet worden. Ruim de helft van de respondenten stelt geen overlast te ondervinden van muziekevenementen, horeca of activiteiten van buren. Een kwart geeft aan enkel van geluidevenementen overlast te ervaren. Onder hen die aangeven overlast te ondervinden, meldt wederom de helft dat dit weliswaar overlast is, maar niet overmatig storend. De factoren die als meest hinderlijk worden ondervonden, zijn harde muziek en luide bastonen.

't Weitje

Is ’t Weitje de ideale locatie voor muziekevenementen? Op die vraag gaf 55% aan dat het een mooie, centrale plek in het dorp is. 7% vindt het geen geschikte locatie. Ook zegt 19% aan dat er betere locaties zijn in Ermelo. Of en waar er betere locaties voor evenementen zijn, zal binnenkort meer duidelijkheid komen. Het geluid-adviesbureau heeft op een zeventiental locaties berekeningen gemaakt. Dit wordt verwerkt tot een advies waarop een nieuw evenementenbeleid moet worden vastgesteld. Boonstra legt uit dat geen gemeente hetzelfde is. Zo worden geluidsnormen tijdens evenementen later op de avond vaak lager vastgesteld. ,,Maar in Ermelo eindigen buitenevenementen vrij vroeg; zo’n knip lijkt me hier niet reëel.”

De presentatie van de uitslag van de enquête werd slechts door een handje vol mensen bijgewoond. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag het rapport terugvinden op de website van de gemeente Ermelo. De uitkomsten van deze enquête gaan samen met het akoestisch onderzoek (in afrondende fase) naar het college en wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad om te komen tot een nieuw en onderbouwd geluidbeleid.