Veel ruimte voor nieuwbouw

ERMELO – Ruim vierhonderd woningen zullen er komende jaren gebouwd worden op landgoed Veldwijk, tussen de spoorlijn en de Oude Nijkerkerweg. GGz Centraal heeft vanmorgen de plannen gepresenteerd die deze maand nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het plan is een verdere uitwerking van de structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’, die de raad in februari 2018 al vaststelde. Het landgoed is ingedeeld in vier ontwikkelgebieden. GGz Centraal concentreert in de nieuwe situatie straks haar zorgfuncties in een nieuw modern zorgpark aan de zuidwestzijde van Veldwijk. In de overige ontwikkelgebieden is vooral ruimte voor woningbouw. De herontwikkeling moet leiden tot een aantrekkelijk zorg-, woon- en verblijfsgebied waarin de bestaande monumentale, landschappelijke en natuurlijke waarden worden behouden en versterkt. ,,We hebben met veel energie en een goede samenwerking met de gemeente Ermelo de transformatie in gang gezet,” vertelde Albert van Esterik, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Centraal.

Afscheid

Concreet betekent dit dat de zorg zal worden geconcentreerd en dat er afscheid wordt genomen van veel leegstand. ,,We willen enerzijds graag investeren in nieuwbouw voor de langdurige zorg die we in Ermelo willen behouden. We zijn er namelijk van overtuigd dat de zorg zo dichtbij als mogelijk moet worden geboden,” legt Van Esterik uit. Daarnaast wijst hij erop dat veel zorg tegenwoordig ambulant gebeurt. Daardoor is er ruimte vrijgekomen op het terrein. Ruim tien jaar geleden verdween het arbeidstherapiegebouw en het activiteitencentrum De Kolbaan. De nieuwbouwplannen die er destijds lagen, zijn niet gerealiseerd. Nu zullen ook het gebouw van de Wasserij en de kwekerij verdwijnen waardoor er een nieuw woongebied kan worden ontwikkeld. De kwekerij zal worden verplaatst naar het zorggebied.

Verandering 

Bij de oprichting van het landgoed, eind 19e eeuw, is de basis gelegd voor een waardevolle omgeving waar zorg en samenleving, natuur en bebouwing op een harmonische manier samengaan. Sindsdien heeft dit gebied en de zorg veel ontwikkelingen doorgemaakt. Elke periode gaf weer actuele inzichten in zorg, architectuur en stedenbouw. De bijzondere opzet uit de beginperiode is daardoor in sommige delen verloren gegaan, maar in andere delen juist gekoesterd en uitgebouwd. Door de actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de zorg is echter een einde gekomen aan de groei en is er geen behoefte meer aan een zorgterrein van dergelijke omvang. GGz Centraal wil daarom de zorg concentreren in enkele recente zorgpanden en daarbij nieuwbouw realiseren in de direct nabijheid ervan. Bijvoorbeeld op de locatie waar tot enkele jaren geleden nog de Feithenberg stond. Dit zorgcomplex is in 2015 gesloopt en sindsdien ligt daar een grote bouwlocatie. Ook de Oosterhoorn zal plaats maken voor nieuwbouw. Ook dat complex is sterk verouderd en sluit niet meer aan op de vereisten van de zorg. Het rijtje is nog niet compleet want ook de zorggebouwen Johannesbos, Zonneweide en De Maat maken plaats voor nieuwbouw. Voor de open plekken aan deze kant van het terrein (de dierenweide, paardenweide en moestuinen) kan een andere invulling worden gezocht.

GGz Centraal gaat, na het vaststellen van het masterplan, op zoek naar partijen die geïnteresseerd zijn in de verschillende ontwikkelgebieden. Vervolgens wordt er per ontwikkelgebied een bestemmingsplan opgesteld. De ontwikkelaar zal dan ook zorgen voor een uitgewerkt stedenbouwkundig plan. De gemeenteraad zal op 31 oktober het masterplan Landgoed Veldwijk behandelen.