'We hebben geen invulling die de kostbare renovatie kan dragen'

ERMELO - De monumentale boerderij De Heuvel gaat in de verkoop. ,,We hebben op dit moment geen functie voor dit gebouw,” vertelde directeur Vastgoed GGz Centraal Hans Hoepel vanmorgen tijdens de presentatie van het nieuwe masterplan van Landgoed Veldwijk. Er komt, als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, een ontsluitingsweg langs dit monument, aan de andere kant van de boerderij. ,,De oprijlaan naar het boeren erf blijft daarbij in takt.”

Boerderij De Heuvel heeft vanuit de historie een uitzicht en uitloop over de landerijen. Door het gebied voor de boerderij open te houden, blijft deze historische zichtrelatie in stand. Hoepel: ,,We hopen dat het gebouw een maatschappelijke functie krijgt.” GGz Centraal heeft geen invulling die een kostbare renovatie, die nodig is, kan dragen. ,,Verkoop van de boerderij ligt daardoor het meest voor de hand,” aldus de directeur. GGz Centraal belooft het benodigde onderhoud van deze boerderij uitvoeren, tot deze wordt verkocht.

Deplorabele toestand

Het boerenerf heeft vooral geschiedenis geschreven doordat er in de stal van boer Willem van Loo destijds een aanzet werd gegeven tot de oprichting van de Gereformeerde kerk in Ermelo. Het monumentale pand, dat momenteel in deplorabele toestand verkeert, heeft het jaartal 1867 op de voorgevel staan. Het erf is echter al veel ouder. De datum is waarschijnlijk aangebracht door de familie Chevallier die het in die tijd heeft laten opknappen of herbouwen. Willem van Loo was een pachtboer, een van de voorgangers van boer Bosch die als laatste op De Heuvel heeft geboerd. Nadat Eibert Bosch in 2008 overleed, kwam boerderij De Heuvel leeg te staan. De afgelopen tien jaar zijn er veel plannen en ideeën voor deze locatie de revue gepasseerd, maar er is er niets gebeurd. Wellicht geven de nieuwe plannen van GGz Centraal daar nu ruimte voor. De verkopende partij kan, wanneer de locatie voor de ontsluitingsweg is vastgesteld, bepalen hoe groot het boeren erf wordt.

Ontsluiting

De ontsluitingsweg slingert straks om het bos heen en achter de boerderij langs. Hiermee is het mogelijk de impact op het bosareaal zo minimaal mogelijk te houden. Het zorgt voor minder versnippering tussen de bestaande bossen en minder schade aan de fraaie parkomgeving met de monumentale bomen. De weg maakt de verbinding met de Oude Nijkerkerweg (Westflank). De noordzijde van het landgoed heeft al een verbinding met de Horsterweg. Met deze nieuwe ontsluiting voor het autoverkeer is het ook mogelijk de bestaande ontsluiting over het spoor bij het station af te waarderen. Deze spoorwegovergang zal in de toekomst alleen nog ruimte bieden voor voetgangers en fietsers.