Oude schoolgebouw gesloopt

ERMELO - Wat gepland staat als groene long, lijkt momenteel meer op een kale vlakte. Tegelijk met het slopen van het oude schoolgebouw van de RK Prins Willem Alexanderschool zijn ook de bomen op deze locatie gekapt.

Twee kolossale robinia’s zijn omgezaagd. De gemeente antwoordt desgevraagd dat hiervoor geen vergunning nodig was. Daarnaast heeft men geconcludeerd dat deze bomen in slechte conditie waren waardoor er nog maar een beperkte levensduur zou zijn.

Jonge aanplant

In een eerder stadium is een werkgroep samengesteld die meedenkt over de herinrichting van dit plein. Daar is ook gekeken welke bomen moesten blijven staan en waar nieuwe aanplant zal worden gerealiseerd. In de Groenvisie die de gemeente Ermelo heeft vastgesteld staat vermeld hoe belangrijk de bomen zijn. Ze leveren een essentiële bijdrage aan een gezonde omgeving: ze zetten kooldioxide om in zuurstof, halen het fijnstof uit de lucht en verbeteren daardoor de luchtkwaliteit. En ‘last but not least’: bomen beschermen Ermelo tegen de klimaatveranderingen. Ze geven schaduw en verkoeling én verbeteren de bodemstructuur, waardoor de grond meer water op kan nemen. Diezelfde Groenvisie wordt gevolgd bij het vaststellen van de nieuwe plannen voor dit plein. Men verwacht binnen enkele weken met een presentatie te komen hoe het eruit zal gaan zien.