Provincie keurt aanpassingen goed

ERMELO – De gemeente Ermelo heeft subsidie gekregen van de provincie Gelderland voor bewoners van de Wijk van de Toekomst, een deel van wijk West. Deze subsidie is bedoeld om de woningen aardgasvrij te maken. Sommige bewoners hebben al geïnvesteerd in vergaande isolatiemaatregelen. Zij hebben nu te beperkte financiële ruimte om verdere maatregelen te nemen. De gemeente heeft daarom begin vorige maand aan de provincie gevraagd de subsidie hierop aan te passen en dat is goedgekeurd. 

Dit betekent dat particuliere woningeigenaren in de Wijk van de Toekomst die vanaf 1 oktober 2018 vergaande isolatiemaatregelen hebben genomen, met terugwerkende kracht voor de helft van de kosten hun aardgasvrije budget kunnen inzetten. Voorwaarde is wel, dat het geld dat daarmee beschikbaar komt, weer wordt ingezet voor een volgende maatregel. De hele subsidieregeling treedt 1 februari 2020 in werking. Vanaf dan kunnen bewoners in de Wijk van de Toekomst daadwerkelijk met hun aardgasvrije budget aan de slag. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een digitale woningopname doen en een isolatieadvies op maat krijgen. Bewoners worden nog geïnformeerd over hoe alles precies in zijn werk gaat.

Gelderse Proeftuin

De provincie Gelderland riep gemeenten eind 2018 op met een plan te komen om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken. Daarvoor is de subsidie Gelderse proeftuin opengesteld. Dit jaar is er €5 miljoen voor de gemeente met het beste plan. De plannen van Arnhem en Ermelo zijn vervolgens gehonnoreerd. Arnhem heeft voor het project Smart Polder in de wijk Vredenburg/Kronenburg een oplossing bedacht voor een wijk met veel flatgebouwen. Het plan van Arnhem is vooral gericht op de stad. Ermelo wil de wijk Ermelo West aardgasvrij maken en heeft een plan gemaakt voor een wijk met veel eengezinswoningen, die deels eigendom zijn van de bewoners. Ermelo zoekt vooral oplossingen voor een plattelandsgemeente.

Aardgasvrij

In de Wijk van de Toekomst werkt de gemeente samen met bewoners en betrokken partijen aan de realisatie van een aardgasvrije wijk. Er is een bewonerswerkgroep die actief meedenkt over het hele proces en onderzoek doet naar verschillende verwarmingsmogelijkheden. Daarbij stellen ze kritische vragen over de kosten, de gebruiksvriendelijkheid en de planning. www.ermelo.nl/wijkvandetoekomst.nl