Nieuwe melding geeft minder associaties met suïcide

ERMELO/UTRECHT – De Nederlandse Spoorwegen maakt regelmatig meldingen van storingen, vertragingen of aanrijdingen. Wanneer iemand op het spoor een einde aan zijn leven heeft gemaakt, meldt de NS ‘Aanrijding met een persoon’. Vanaf 15 december stopt de NS met deze melding. 

Lonneke van Leeuwen, onderzoeker bij het Trimbos-instituut, heeft in samenwerking met ProRail en de NS onderzoek gedaan naar deze meldtekst. Onderzocht werd hoe deze meldtekst wordt ontvangen door het publiek en in hoeverre de meldtekst associaties met suïcide oproept in vergelijking met de mogelijk alternatieve meldtekst 'Inzet van hulpdiensten'. Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze laatste meldtekst minder associaties met suïcide oproept én minder boosheid ten opzichte van de aangereden persoon. Deze meldtekst is daarom vanuit suïcidepreventie wenselijker, concluderen de onderzoekers. 'Aanrijding met een persoon' werd echter wel duidelijker en informatiever gevonden dan 'Inzet van hulpdiensten'. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention.

Aangepast

Omdat de meldtekst ‘Inzet van hulpdiensten’ minder associaties met suïcide én minder boosheid ten opzichte van de aangereden persoon oproept, is deze tekst vanuit het oogpunt van suïcidepreventie wenselijker concluderen de onderzoekers. NS heeft de omroeptekst per nieuwe dienstregeling (15 december 2019) aangepast naar dat het een aanrijding betreft.
Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of ga naar www.113.nl.