Nog geen alternatieven voor cliënten

ERMELO – Vandaag is bekend geworden dat de directie van ’s Heeren Loo Ermelo besloten heeft het zwembad op het zorgpark vrijdag te sluiten. De gebruikers, ouders en verzorgers ontvingen enkele dagen geleden hierover een brief. Een voor velen onverwacht en onbegrepen besluit. 

Het was al wel bekend dat het vijftig jaar oude zwembad aan vervanging toe zou zijn, aangezien de machines en technische installaties technisch op zijn. En, volgens de directie, is er geen geld voor vervanging van de apparatuur. In de brief aan de ouders en verzorgers schrijft regiodirecteur Rianne van Eijk dat er uiteraard naar een goed alternatief gezocht moet gaan worden. ,,In januari bekijken de bewegingsagogen wat mogelijk is voor onze cliënten.’’ Hoewel Van Eijk aangeeft dat er gezocht moet worden naar een andere beweegvraag, desnoods in zwembaden in de omgeving, zijn toch veel cliënten aangewezen op het extra verwarmde zwembad. En het zwembad op ’s Heeren Loo heeft de mogelijkheid voor extra verwarmd water voor de bewegingsoefeningen van cliënten en de reguliere zwembaden vaak niet. Dus een alternatief in de omgeving zal daarom moeilijk te vinden zijn.

Werkgroep

Er maken zo’n tweehonderd cliënten van ’s Heeren Loo gebruik van het zwembad, maar ook cliënten van GGz Centraal en andere doelgroepen maken wekelijks gebruik van dit bad. Er komt een werkgroep die zich bezig gaat houden met het zoeken naar alternatieven voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Dat zal op zich al moeilijk genoeg zijn. Maar dat er op korte termijn een oplossing komt voor alle doelgroepen, lijkt dan ook een niet haalbare opdracht.