Dit jaar zijn er vijf aanvragen verstrekt

ERMELO – Ook voor 2020 stelt de gemeente Ermelo weer driehonderdduizend euro beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen.

Voor dit bedrag kunnen maximaal twaalf startersleningen worden uitgegeven. In 2019 zijn er vijf aanvragen verstrekt, maar het bedrag is nog niet op omdat er ook in 2019 twaalf leningen hadden kunnen worden uitgegeven. Daarnaast zijn er door de leners ook vroegtijdigeaflossingen gedaan, waardoor het revolverend startersfonds weer is aangevuld. De gemeente benadrukt dat het nu niet zo is dat er voldoende ruimte is om het huidige plafond van € 300.000 per jaar te verhogen. Het verhogen van het plafond kan wellicht later zorgen voor problemen omdat het fonds opraakt en er dan alsnog extra geld bijgestortzou moeten worden. Voor 2022 wordt er weer bekeken of er geld moet worden bijgestort zodat de startersleningen ook na die jaren kan blijven bestaan.

 Voorwaarden

 Om in aanmerking te komen voor een starterslening mogen deelnemers niet ouder zijn dan 35 jaar op het moment van indienen van de aanvraag. Ook mag de aanvrager geen eigenaar van een woning zijn (geweest). De aankoopsom van de woning, inclusief bijkomende kostenals overdrachtsbelasting, notariskosten bedraagt maximaal € 225.000,00. De maximaal toe te kennen starterslening bedraagt € 25.000,00 en is uitsluitend van toepassing voor woningen binnen de gemeente Ermelo.