'Zandkampweg kan helpen bij verkleuring Kerkdennen'

ERMELO - Kan de gemeenteopslag aan de Zandkampweg helpen bij de verkleuring van Kerkdennen? Het is immers bedrijventerrein. Of moet het gebied teruggegeven worden aan de natuur? De meningen van betrokkenen liggen ver uiteen. Dat bleek onlangs tijdens de inloopavond waarin de gemeente vroeg om ideeën.

De rioolwateroverstort is momenteel onderdeel van de natuurtuin. Het is formeel een regenwateroverstort, en dat wil de gemeente ook zo houden. Het water is ook niet schoon en de plas is dicht geslibt. Vissen is er ook niet mogelijk vanwege bacteriën. Natuurorganisaties zien deze locatie echter als belangrijke educatieplek. Voor hen is het de wens om de natuurtuin te behouden met mogelijkheden voor de imker en eventueel volkstuinen. ,,Maar het is bedrijventerrein en dat lijkt me best kostbaar om dit terug te geven aan de natuur,” stelt een van de belanghebbenden. ,,Verplaatsing van de gemeentewerf van Kerkdennen zou daar ruimte geven voor betaalbare woningbouw.” De grond is al van de gemeente. ,,Door goede afspraken te maken met de toekomstige bewoners en de bedrijven kan overlast en klagen beperkt worden.”

Bezoekerscentrum

De KNNV en Natuur- en MilieuPlatform werken nu gezamenlijk in de natuurtuin. Zij zouden graag de overstort betrekken bij de natuurtuin en hebben de wens om er ook een bezoekerscentrum te realiseren. Zo zou het ook een rustpunt kunnen worden voor het Klompenpad. Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) omschrijft het doel van het gebied als: 'Behoud karakteristieke openheid Telgter Eng'. Wellicht moet het dan meer een eco-erf worden. Toch speelt de gemeente op deze locatie nog steeds met het idee om er maatwerkwoningen te plaatsen. Ook leeft het plan om er enkele kleinschalige gebouwen met zorgunits voor dementerende mensen met 24 uurs zorg te realiseren. Rondom de gebouwen zou dan een grote tuin met aansluitend een atelier voor dagbesteding kunnen komen. Al jaren is het gebied verwaarloosd, het was een locatie waar crossbrommers de ruimte hadden en waar vuurtje gestookt werd. De gemeente gebruikte het slechts voor opslag van zand en stenen. Vorig jaar kwam het gebied in beeld om er een ‘gevoelige functie’ aan te geven. Hieronder vallen alle opties voor tijdelijke huisvesting. De gemeente Ermelo zal ideeën verder uitwerken. Verwacht wordt dat er in het tweede kwartaal van 2020 een ontwerp komt van de toekomstvisie van dit gebied.