UWOON wil 34 woningen vervangen door nieuwbouw

ERMELO - Gisteravond deelde Iris Uittien, Manager Wonen, tijdens een bewonersavond de toekomstplannen van corporatie UWOON voor de Gelreweg en Oude Telgterweg. 34 woningen zullen plaats moeten maken voor nieuwbouw. 14 andere woningen aan de Gelrewegen Oude Telgterweg worden in de toekomst gerenoveerd.

Gisteren werd er heftig gereageerd op het artikel wat Ermelo van NU hierover plaatste. Ook heel veel vanuit begrijpelijke emotie. De woningen waren dan wel slecht, maar dat door UWOON de boodschap werd gegeven om de woningen dan maar te slopen, viel totaal verkeerd. Volgens de betrokkenen toonde UWOON geen gevoel voor hen en ging het vooral om geldelijk gewin. Althans, zo werd het ervaren. Woningcorporatie UWOON reageerde vandaag op de commotie met bijgaand persbericht.

Slecht nieuws

Het was voor veel bewoners slecht nieuws. De meeste huurders hoopten dat de corporatie alle woningen zou renoveren. De boodschap leverde daarom emotionele reacties op. Begrijpelijk volgens Iris Uittien; ,,De bewoners wonen met veel plezier. Als je dan te horen krijgt dat de woning wordt gesloopt en je ‘thuis’ tijdelijk moet verlaten, dan is het niet meer dan begrijpelijk dat dit emotionele gevoelens met zich meebrengt.’’ Toch kiest UWOON voor sloop. De woningen zijn oud en vertonen technische gebreken. Bij renovatie bereik je nooit de kwaliteit van nieuwbouw. Uittien: ,,We moeten de belangen van zittende huurders afwegen tegen belangen voor nieuwe bewoners. Dat is vaak niet eenvoudig, maar wel een deel van UWOON’s taak.’’

Extra woningen

Op een aantal kavels is het mogelijk om extra woningen te plaatsen. Voor het vergroten van de slaagkans voor woningzoekenden, waarover UWOON met gemeente Ermelo harde afspraken maakte, is het uitbreiden van het aantal woningen in Ermelo, heel hard nodig. Bij enkele blokken is het niet mogelijk om uit te breiden en is om die reden gekozen voor renovatie.

Ontwikkelen

De corporatie wil graag in samenspraak met de bewoners de invulling van het nieuwe plan verder vormgeven. Huurders die willen verhuizen krijgen vanaf maart de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Van verplicht vertrek is dan nog geen sprake. Pas over enkele jaren is daadwerkelijke sloop van de woningen aan de orde. Wanneer de nieuwbouwplannen concreet worden, krijgen huurders stadsvernieuwingsurgentie en kunnen hiermee met voorrang reageren op het vrijkomende woningaanbod in de regio. Daarbij hebben zij rechtop huurgewenning om de stap naar de meestal hogere huren te vergemakkelijken, aldus UWOON.