Bewoners van Gelreweg moeten hun huis uit

ERMELO - Vanavond heeft woningcorporatie Uwoon de bewoners van de Gelreweg medegedeeld dat hun huizen plaats moeten maken voor nieuwbouw. In het Proson restaurant Bon Appétit deelde Uwoon manager Iris Uittien mee dat men vanaf maart 2020 moet vertrekken. Bewoners zijn geschokt. Sommigen wisten hun woede niet te bedwingen en gooiden met glazen.

Afgelopen zomer is er een enquête door Uwoon gehouden om inzichtelijk te krijgen of mensen bereid waren te verhuizen. De uitkomst toonde aan dat 91% graag in hun huis wilden blijven wonen. Het bericht van vanavond viel dan ook rauw op hun dak. De buurt wordt gekenmerkt door grote saamhorigheid. ,,Het is echt een dorpsstraatje waarbij wordt omgezien naar elkaar,” vertelt Peter van Scherrenburg, een van de bewoners. Hij maakt ook deel uit van de bewonerscommissie die onlangs in het leven geroepen is. ,,Ik snap de beweegredenen, maar de communicatie en de timing is erg onprofessioneel. Mensen zijn er echt stuk van.”

Slopen

Uwoon wil 34 woningen aan de Gelreweg slopen om daar ruimte te maken voor de bouw van meer woningen. De huidige woningen, die gebouwd zijn in de jaren ’50, hebben namelijk grote tuinen. Dat is voor veel bewoners ook de reden geweest om juist daar te gaan wonen. Volgens Van Scherrenburg hebben mensen er echt een paradijsje van gemaakt en dat wil je niet zo abrupt kwijt. De huurders missen nu dan ook vooral het menselijke aspect. Uwoon bekijkt het zakelijk; men zorgt voor een verhuisbudget. Wat men echter vergeten is, is dat zo’n ingrijpende stap veel van mensen vraagt. Dat is niet in geld uit te drukken. Vooral het feit dat Uittien schermt met de woorden om het samen te bekijken en het met de bewoners in te vullen valt verkeerd. Mensen moeten gedwongen verhuizen, de buurt valt uit elkaar. ,,Dat is gewoon klote,” flapt Van Scherrenburg eruit. Hij noemt een voorbeeld van iemand die er een paar jaar geleden is komen wonen toen het huis volledig uitgeleefd was. Deze huurder heeft er alles aan gedaan om er een mooi stulpte van te maken en nu ziet hij dat straks met de grond gelijk gemaakt worden.

Decembergevoel

Het slopen van de woningen betreft de huizen aan de Gelreweg tot en met nummer 43. Eén blok wordt gerenoveerd. De woningen hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Uwoon grijpt dit aan om meer woningen op de vierkante meters te realiseren. Het past ook bij de duurzaamheidsplannen van de gemeente Ermelo. Bij het woord duurzaamheid duidt de woningcorporatie volgens velen dan ook alleen op de stenen. De huurders voelen zich in de kou gezet. Dit is niet het decembergevoel die ze vanmiddag nog voor ogen hadden. ,,Een aantal laat het er dan ook zeker niet bij zitten,’ aldus een furieuze bewoner.