Erfpachtovereenkomst essentieel voor nieuwbouw

ERMELO - Scouting De Alexandergroep had gehoopt dat de bouw van een nieuw clubhuis in 2019 van start was gegaan, maar somber is het bestuur allerminst. ,,We zijn in goed overleg met de gemeente Ermelo en hopen binnenkort een erfpachtovereenkomst te kunnen sluiten,” vertelt voorzitter Jan Vonk. Het clubgebouw aan de Watervalweg is aan vernieuwing toe. ,,We willen graag een gebouw neerzetten waar meer mensen gebruik van kunnen maken,” vult penningmeester Marlies Prüst aan.

Het was overigens een voorstel van de gemeente Ermelo zelf om iets multifunctioneels te realiseren. ,,De boodschap was om eens wat breder te denken. En toen kwam de peuterspeelzaal om de hoek kijken,” weet Prüst. ,,Zij moesten uit De Arendshorst.” Zo ontstond Buitenbos, onderdeel van Kintin (voorheen Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo) De peuters spelen door de weeks op het Scoutingterrein. Ze kunnen er ravotten, hutten bouwen en vooral de natuur ontdekken. ,,We dachten dat het allemaal goed geregeld was, maar kennelijk moest het bestemmingsplan hiervoor worden aangepast.” Dit is slechts een kwestie van tijd. ,,Volgens mij is het (zo goed als) geregeld,” aldus de voorzitter. Wat veel lastiger blijkt is het opstellen van een erfpachtcontract. ,,Maar we voeren hierover constructieve gesprekken met de gemeente,” zegt Vonk.

Plannen vertraagd

Deze scoutinggroep is bijna vijftig jaar geleden opgericht. ,,De eerste opkomsten waren in het kerkzaaltje aan de Smidsweg,” vertelt Prüst, die zelf als zesjarig meisje bij de vereniging kwam. Het scoutingbloed stroomt door haar aderen en ze weet alles over de historie. ,,Ons clubgebouw kwam van een kazerneterrein. Daar is langzaam op uitgebouwd.” Iedere vijf jaar kreeg de scoutinggroep een brief van de gemeente Ermelo, eerst met een huurovereenkomst van 1 gulden per dag. Later hoefde de vrijwilligersorganisatie hier niet voor te betalen. ,,Wel is er binnen de gemeente een subsidiepotje voor groot onderhoud.” Het bestuur zou dit graag in willen zetten voor nieuwbouw. Prüst: ,,Maar daar is een erfpachtovereenkomst voor nodig.” Dit in verband met het recht van opstal. Hierdoor zijn alle plannen vertraagd.

Samenleving

Op het raam prijkt een financiële barometer. Er is een begin gemaakt. ,,Maar het is natuurlijk niet eenvoudig leden te motiveren om acties op touw te zetten als nog niets zeker is,” aldus de penningmeester. De media-aandacht van de afgelopen maanden waarin gesteld werd dat de Alexandergroep niet zeker was van deze locatie hebben daar ook niet aan bijgedragen. ,,Het feit dat we voor de erfpachtovereenkomst moeten gaan betalen is ook geen probleem. We hebben hier altijd rekening mee gehouden,” weet Prüst. Ook Vonk, die sinds enkele jaren voorzitter is, spreekt van een gezonde organisatie. ,,Wel willen we de scouting graag voor iedereen betaalbaar houden. Wij zijn vertegenwoordigd in alle lagen van de samenleving.” Ook Jan Vonk is al bijna zijn leven lang lid van Scouting.

Aansluiting Westflank

De Alexandergroep weet door accommodatieverhuur de financiën rond te breien. ,,Je moet dan denken aan gebruik van onze locatie door scholen, maar ook andere Scoutinggroepen komen graag. Scoutinggroepen uit de Randstad vertoeven hier graag. We hebben bos en hei om de hoek,” aldus de bestuursleden van De Alexandergroep. Het clubhuis staat op een terrein van zo’n 9100 vierkante meter, grond van de gemeente. Vonk: ,,Het is goed dat het nu juridisch goed geregeld wordt. Wij willen graag een erfpachtovereenkomst. Dan kunnen we ook kijken welke financiële middelen we aan kunnen boren voor de nieuwbouw.” Voor de gemeente is het belangrijk van tevoren goed na te gaan hoe een eventuele aansluiting op de Westflank moet komen aangezien dit bemoeilijkt wordt wanneer er een langdurig erfpachtcontract ligt. ,,Wij hopen er op korte termijn uit te komen zodat we hier mooie plannen voor de toekomst kunnen maken,” besluit een positief ingestelde Marlies Prüst.