Meerinzicht moet snel orde op zaken stellen

ERMELO/ REGIO - De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben voor bijna 3 miljoen euro vorderingen openstaan. Meerinzicht, die deze vorderingen moet innen, heeft een ‘black box’ met dossiers, maar niet de capaciteit om orde op zaken te stellen. Daarom pompen de drie gemeenten er 180.000,- euro extra in. ,,Dat is zuur,” weet wethouder Hans de Haan. ,,In 2017 heeft de raad namelijk al opdracht en geld gegeven om dit probleem op te lossen. Het geld wat toen vrijgemaakt was om dit dossieronderzoek te doen is gebruikt voor andere dingen.”

Voor de gemeente Ermelo gaat het om een totaalbedrag van bijna 7,5 ton aan onterecht uitgekeerd geld en tegoeden. Raadslid Alex Kleijnen vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. ,,Is er sprake van passiviteit?” In deze gemeente gaat het over 266 dossiers met een vordering ouder dan vijf jaar. De gemeente Ermelo wil niet spreken van passiviteit, maar de invorderingen hebben gewoonweg niet plaatsgevonden. Tijdens de bespreking bleek dat Meerinzicht een motie van de Raad (mei 2018) slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd. ,,Men heeft wel onderzoek naar de openstaande vorderingen gedaan, maar geen actie erop gezet,” vertelt Sarath Hamstra (fractievoorzitter CDA). ,,Als reden wordt gemeld dat men andere prioriteiten had en er simpelweg niet aan toe gekomen is. Nu heeft met name de accountant er druk op gezet deze openstaande debiteurenposten aan te pakken, omdat er een reservering/voorziening op de balans voor staat.”

Verjaren

,,Het is er gewoon bij ingeschoten,” zegt wethouder Hans de Haan ietwat luchtig. Omdat veel vorderingen na vijf jaar verjaren, loopt de gemeente een financieel risico met een groot aantal vorderingen. Daarom hebben alle partijen ingestemd met extra geld voor Meerinzicht om dit probleem aan te pakken. Het is bekend dat een aantal vorderingen al verjaard zijn. Deze zullen afgeboekt moeten worden. Wat de exacte hoogte van het verjaarde saldo is, is nog niet bekend, daarvoor moeten alle dossiers eerst behandeld worden. Cor Louwerse (CDA-raadslid) krijgt er een zure smaak van. Hij uit dan ook zijn ongenoegen tijdens de Politieke Avond. Met name over het feit, dat Meerinzicht de motie van de Raad slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd en hierover geen verslag heeft uitgebracht aan de Raad. Wethouder Wouter Vogelsang erkent dat Meerinzicht hier nalatig in is geweest.

Oninbaar

Ná de uitvoering van het invorderingsplan is overigens pas bekend wat de hoogte is van de oninbare vorderingen. De gemeente houdt rekening met het feit dat ongeveer 60% niet kan worden geïnd. Men schat nog een kleine drie ton terug te kunnen vorderen. De geraamde uitvoeringslasten van € 55.270 gaan voor de baten uit. Conclusie is dat als het allemaal goed verloopt, de er onder de streep nog zo’n twee ton overblijft. René Heij: ,,Wij hebben als SGP een vraag of er al zicht is op hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.” Meerinzicht wil het terugvorderingsbeleid professionaliseren door de processen beter in te richten. Dit is ten gunste van debiteur, omdat veel eerder dreigende schulden worden gesignaleerd. Tevens voorkomt het een oplopende debiteurensaldo. De wethouder stelt ook dat er niet meer ‘lijken’ uit de kast komen.

Hoofdpijn

Meerinzicht is voor veel raadsleden overigens een hoofdpijnpunt. Hamstra: ,,Onze algemene lijn is dat wij het goed vinden dat er wordt samengewerkt op backoffice niveau, omdat er door schaalvergroting voordelen kunnen worden behaald op het gebied van kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.” Dat was ook het idee bij de oprichting van deze constructie. ,,Maar op papier is het iets anders dan de praktijk. Wat we zien is dat Meerinzicht duurder is geworden dan oorspronkelijk afgesproken en de kwaliteit van de dienstverlening niet aantoonbaar is verbeterd.” Om deze reden stemde het CDA Ermelo dit voorjaar ook tegen de begroting van Meerinzicht. In 2015 was de begroting vastgesteld op 11 miljoen, inmiddels is dit 35 miljoen en 90% daarvan zijn personeelskosten. ,,Soms is het zoeken als raadslid hoeveel invloed je kunt uitoefenen op een samenwerkingsverband waaraan drie gemeenten meedoen, maar je stemrecht in de eigen raad is belangrijk. Wij als raadsleden gaan immers over onze eigen portemonnee,” aldus Hamstra.