'Zorg dat de VNOG in control komt en blijft'

ERMELO/ REGIO - Vandaag hebben burgemeesters uit de regio akkoord gegeven op de toekomstvisie van de VNOG. Aanleiding voor de nieuwe visie waren de oplopende kosten bij de veiligheidsregio. Bij ongewijzigd beleid zou het financieel tekort structureel oplopen. Burgemeester André Baars: ,,Zorg dat de VNOG in control komt en blijft op alle vlakken.” De burgemeester van Ermelo stelt dat er verschillende koninkrijkjes waren binnen de VNOG. ,,Ik denk dat het goed is dat alle posten gelijk behandeld worden en gelijk aangestuurd worden.”

Het financiële tekort vroeg om maatregelen en een andere visie in deze regio op hulpverlening bij brand, incidenten en crisissituaties. Diemer Kransen, directeur van de VNOG: ,,Maar zonder dat de veiligheid van onze inwoners en recreanten hierbij in het geding komt. We blijven immers doorgaan met het uitvoeren van onze primaire taken, namelijk het voorkomen en bestrijden van incidenten, rampen en crisis. We gaan daarbij verantwoord, innovatief en veilig aan de slag om de VNOG toekomstbestendig te maken.” Binnenkort volgt er een implementatieplan. Hierin worden de investeringen en besparingen opgenomen die de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd.

Invoeren

De afgelopen weken hebben verschillende brandweerkorpsen de noodklok geluid. De bezuinigingen hebben grote materiele gevolgen. Het korps Ermelo moet de twee tankauto’s inleveren waarmee zowel bos-/ natuurbranden kunnen worden bestreden als ook stadsbrandbestrijding. In ruil hiervoor komen er twee tankauto’s, één geschikt voor natuurbrand en één voor stadsbrand. Daarnaast zal in de komende jaren het watertransportsysteem verdwijnen. Toch belooft de VNOG dat er niet gehandeld wordt in veiligheid. Kransen: ,,Er is een andere kant aan de massa van kritiek die er is. De VNOG verdient een nieuw toekomstperspectief. Het plan voldoet aan de wettelijke eisen.” De directeur neemt hier drie en zes jaar voor en een en ander gebeurt in overleg met postcommandanten. Samen gaat men kijken hoe dit basisplan stapsgewijs kan worden ingevoerd.

Beroep

Efficiëntie en samenwerking zijn de sleutelwoorden van de toekomstvisie. Naast investeren in zelfredzaamheid en risicobewustzijn bij inwoners en recreanten wil de VNOG investeren in goed opgeleide en getrainde medewerkers en vrijwilligers voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening. ,,Hulpdiensten kunnen sneller en adequater optreden als zij over de juiste informatie beschikken, zoals een brandrisicoprofiel en inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit. Daarom is de toekomstige inzet nog meer gericht op een sterke informatiepositie. Met efficiënt ingerichte hulpverleningsposten, die onderling nauw samenwerken lukt het om bij toekomstige incidenten, rampen of crises slagvaardiger en daadkrachtiger te kunnen optreden. Op dit moment staan bij een aantal posten in de regio meerdere hulpvoertuigen die slechts een enkele keer op jaarbasis worden ingezet”, licht Diemer Kransen, directeur van de VNOG toe. “Jaarlijks betaalt de samenleving het onderhoud en de afschrijving hiervan. Als bij een brand een tweede tankautospuit nodig is, wordt er met deze visie straks een beroep gedaan op omliggende kazernes. Met een efficiëntere spreiding van het materieel over de regio, zorgt de VNOG ervoor dat bij een brand een tweede voertuig altijd binnen de norm ter plaatse is. Dat doen wij verantwoord, volgens de wettelijke normen en houden de hulpverlening zo voor iedereen betaalbaar. Als veiligheidsregio kunnen wij het ons niet veroorloven te marchanderen met de veiligheid van onze inwoners en recreanten.” Naast een efficiëntere verspreiding van het materiaal schaft de veiligheidsregio voor bestrijden van natuurbranden negen lichtere en wendbare voertuigen aan die in bosachtige gebieden en op heide beter en sneller uit de voeten kunnen dan de huidige zwaardere voertuigen.